• Digwyddiadau Agored yng Ngholeg Cambria

Archebwch eich lle ar un o Ddigwyddiadau Agored Tachwedd yma!

Mae diwrnodau agored Coleg Cambria yn gyfle perffaith i ddarganfod astudio gyda ni.

Dyma’ch cyfle i ddarganfod ein meysydd pwnc, cwrdd â thiwtoriaid cyrsiau yn y cnawd a siarad â myfyrwyr presennol.

Bydd partneriaid cyflogwyr ar gael hefyd i drafod cyfleoedd dilyniant a phrentisiaethau.

Yn ogystal â dysgu am y cyfleusterau a’r gwasanaethau cymorth ar draws ein safleoedd, mae’n gyfle delfrydol hefyd i wneud cais i astudio gyda ni.

Ceir rhestr o ddyddiadau ac amseroedd diwrnodau agored Coleg Cambria sydd ar y gweill isod. Archebwch eich lle rŵan ac edrychwn ymlaen at eich cyfarfod yn fuan!

  • Mawrth 9: Glannau Dyfrdwy / Glannau Dyfrdwy 6 (5.30pm to 8pm)
  • Mawrth 12: Llysfasi (10am to 12pm)
  • Mawrth 16: Iâl a Ffordd y Bers (5.30pm to 8pm)
  • Mawrth 19: Llaneurgain (10am to 12pm)

Archebwch Eich Lle

Archebwch eich lle yn y digwyddiad agored y mae gennych ddiddordeb ynddo trwy ddewis y lleoliad (au) isod yn gyntaf. Llithro trwy leoliadau os ydych chi'n edrych ar ffôn symudol!Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X