• Diwrnodau Agored yng Ngholeg Cambria

    Archebwch eich lle ar un o Ddigwyddiadau Agored Tachwedd yma!

Archebwch eich lle ar un o Ddigwyddiadau Agored Tachwedd yma!

Mae diwrnodau agored Coleg Cambria yn gyfle perffaith i ddarganfod astudio gyda ni.

Dyma’ch cyfle i ddarganfod ein meysydd pwnc, cwrdd â thiwtoriaid cyrsiau yn y cnawd a siarad â myfyrwyr presennol.

Bydd partneriaid cyflogwyr ar gael hefyd i drafod cyfleoedd dilyniant a phrentisiaethau.

Yn ogystal â dysgu am y cyfleusterau a’r gwasanaethau cymorth ar draws ein safleoedd, mae’n gyfle delfrydol hefyd i wneud cais i astudio gyda ni.

Ceir rhestr o ddyddiadau ac amseroedd diwrnodau agored Coleg Cambria sydd ar y gweill isod. Archebwch eich lle rŵan ac edrychwn ymlaen at eich cyfarfod yn fuan!

  • Chweched Glannau Dyfrdwy a Glannau Dyfrdwy: Dydd Mercher 10 Tachwedd 5:00 – 8:00pm
  • Llysfasi: Dydd Sadwrn 13 Tachwedd 10:00am – 2:00pm
  • Iâl, Chweched Iâl a Ffordd y Bers: Dydd Mercher 17 Tachwedd 5:00 – 8:00pm
  • Llaneurgain: Dydd Sadwrn 20 Tachwedd 10:00am – 2:00pm.

 

Archebwch eich Lle

Archebwch eich lle yn y diwrnod agored y mae gennych ddiddordeb ynddo trwy ddewis y lleoliad (au) isod yn gyntaf. Llithro trwy leoliadau os ydych chi'n edrych ar ffôn symudol!

Hwb Cyfathrebu Cofid-19 Cambria

X