Trin Gwallt a Thorri Gwallt Dynion

Mae trin gwallt a thorri gwallt dynion yn ddiwydiant byd eang gwerth biliynau, yn trimio ac yn tocio yn ôl y tueddiadau o hyd. Gallant gynnig gyrfa arloesol a gwerth chweil i chi, lle eich swydd yw gwneud i bobl edrych a theimlo ar eu gorau. Os yw hyn yn rhywbeth y byddech chi wrth eich bodd yn ei wneud, efallai mai Trin Gwallt a Thorri Gwallt Dynion yw’r cwrs i chi.

Bydd arbenigwyr y diwydiant yn addysgu cyfrinachau’r grefft i chi mewn cyfleusterau salon sgleiniog a modern. Byddwch yn cael defnyddio cynnyrch a chyfarpar o safon uchel, datblygu eich sgiliau fel y gallwch ddarparu profiad o’r radd flaenaf i’ch cleientiaid bob tro.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost