Therapïau Harddwch, Sba A Chyflenwol

Oes gennych chi ddawn greadigol ac ochr fywiog? Hoffech chi helpu eraill i edrych a theimlo’n dda amdanynt eu hunain? Os ydych chi’n angerddol am harddwch ac eisiau dysgu sgiliau newydd, yna cwrs Harddwch yng Ngholeg Cambria yw’r un i chi.

Byddwn yn sicrhau eich bod yn ennill y wybodaeth a’r sgiliau i helpu cleientiaid edrych (a theimlo) ar eu gorau. Byddwch yn gweithio gyda brandiau cynnyrch o safon uchel yn ein salonau masnachol o’r radd flaenaf, fel eich bod yn barod i fod y gorau yn eich gyrfa ddewisol.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost