Os na chawsoch chi’r canlyniadau TGAU yr oeddech chi’n dymuno pan roeddech chi yn yr ysgol, peidiwch â phoeni. Rydym yn deall yng Ngholeg Cambria nad yw popeth yn mynd yn iawn bob tro, ond nid ydym am i hynny rwystro eich gyrfa yn y dyfodol. Dyma pam rydym yn cynnig rhaglen TGAU.

Mae gennych chi’r gallu i basio a bydd ein tiwtoriaid yn eich cynorthwyo chi i sylwi ar eich gwir botensial. Byddwn yn sicrhau eich bod chi’n cyflawni eich nodau ac yn dangos hynny ar geisiadau yn y dyfodol. Dyma eich amser i wneud eich gorau glas.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost