Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw

Engineering subject image

Mae peirianneg yn cael ei defnyddio ar gyfer rhagor o bethau nag y mae pobl yn ei ddisgwyl. Mae’n chwarae rhan enfawr yn y cynnyrch rydym yn ei defnyddio bob dydd a’r amgylchoedd rydym yn byw ynddynt. Mae’n gyfnod gwych i dorchi eich llewys a dod yn rhan o’r diwydiant cyffrous hwn. Yng Ngholeg Cambria byddwch chi’n dysgu yng nghyfleusterau hyfforddi fwyaf llwyddiannus y DU ac sy’n arwain y sector; ein Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg a Thechnoleg.

Dyma gyfle i chi ddysgu amrywiaeth o dechnegau mecanyddol a thrydanol gan gynnwys peirianneg awyrennau, cynnal a chadw trydanol, CAD, peirianneg fecanyddol, electronig a gweithgynhyrchu. Mae gennym gysylltiadau cadarn gyda llawer o fusnesau er mwyn eich rhoi chi ar y llwybr cywir os ydych chi’n dechrau eich gyrfa peirianneg.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

BEng (Anrh) mewn Peirianneg Awyrennau a Mecanyddol

 • 01/08/2023
 • Deeside

BEng (Anrh) mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch (Tryd / Mec)

 • 01/08/2023
 • Deeside

FdEng Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu

 • 01/08/2023
 • Deeside

FdEng Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch - Mecanyddol

 • 01/08/2023
 • Deeside

HNC Technoleg Drydanol ac Electronig

 • 19/09/2023
 • Deeside

HNC Technoleg Fecanyddol

 • 19/09/2023
 • Deeside

Mynediad i Beirianneg

 • 06/09/2023
 • Deeside

Mynediad i Gerbydau Modur

 • 06/09/2023
 • Bersham Road

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MMA)

 • 18/04/2023
 • Bersham Road

L1 Dyfarniad mewn lechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Lefel 1 Peirianneg

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Cyflwyniad i Weithgynhyrchu gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAM) a Rheoli Rhifiadol Cyfrifadurol (CNC)

 • 26/09/2023
 • Bersham Road

Diploma Lefel 2 mewn Cerbydau Modur

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Diploma Lefel 2 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg

 • 06/09/2023
 • Deeside

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Dyfarniad Lefel 2 City & Guilds mewn Sgiliau Weldio (MIG)

 • 18/04/2023
 • Bersham Road

CG 2377-77 Archwilio a Phrofi Offer Trydan (PAT)

 • Roll On, Roll Off
 • Bersham Road

CG 7689-05 Dyfarniad L3 mewn CAD 2D

 • 11/09/2023
 • Deeside

Diploma Atodol L3 BTEC Pearson mewn Peirianneg (60 credyd)

 • 31/07/2023
 • Deeside

Diploma Lefel 3 mewn Cerbydau Modur - BR

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Diploma Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw Peirianneg Uwch

 • 04/09/2023
 • Deeside

Diploma Lefel 3 mewn Gwneuthuro a Weldio

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg

 • 04/09/2023
 • Deeside

Diploma Lefel 3 Mewn Peirianneg (Crefft)

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg (Rhaglen Estynedig/Cyn-brentisiaeth)

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Lefel 3 Cynllun Hyfforddiant Diploma Gofal Tir Kubota

 • 04/09/2023
 • Llysfasi

Lefel 3 Mynediad Cyfun i AU - Peirianneg

 • 04/09/2023
 • Deeside

Peirianneg (Llwybr Uwch/Cyn-Brentisiaeth) - Diploma - Lefel 3

 • 04/09/2023
 • Deeside
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost