Lletygarwch ac Arlwyo

Mae’r diwydiant gwasanaethau yn ffynnu, ac os oes gennych chi’r cymwysterau cywir, mae’r cyfleoedd swyddi yn ddiddiwedd. Gall Coleg Cambria gynnig y rhain i chi, gyda’n tiwtoriaid profiadol yn y diwydiant yn canolbwyntio ar wasanaethau i gwsmeriaid, protocolau iechyd a diogelwch a datblygu eich sgiliau ymarferol proffesiynol. Byddwch yn dysgu i baratoi a chreu ystod eang o fwyd, o brydau lleol clasurol i fwyd cuisine rhyngwladol, cacennau, danteithion crwst a mwy.

Bydd hyn oll yn cael ei wneud yn ein ceginau o’r radd flaenaf a’n bwyty ar y safle yn Iâl, lle gallwch brofi eich doniau a gweini i westeion go iawn sy’n talu. Mae gennym gysylltiadau gyda chwmnïau lleol a fydd yn eich helpu i wireddu eich gyrfa ddelfrydol. Yr unig beth sydd ei angen arnoch yw angerdd am fwyd da a gwasanaeth rhagorol; byddwn ni’n dangos y gweddill i chi.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost