main logo

Iechyd a Diogelwch

Health and safety subject image

Hoffech chi ddatblygu gyrfa mewn iechyd a diogelwch? Rydym yn cynnig cyrsiau wedi’u hachredu gan y Bwrdd Arholi Cenedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH). P’un ai ydych chi eisiau gweithio mewn diogelwch tân, diogelwch adeiladu, iechyd a llesiant, neu reolaeth amgylcheddol.

Mae’r rhan fwyaf o gyflogwyr eisiau i chi gael cymhwyster NEBOSH cyn i chi ystyried dod yn rheolwr iechyd a diogelwch o unrhyw fath, yn ogystal â bod yn aelod siartredig o IOSH. Byddwn yn eich darparu gyda’r achrediadau sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn eich maes gwaith.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Cwrs Diweddaru IOSH Rheoli'n Ddiogel

 • 13/12/2023
 • Llaneurgain

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (ED1)

 • 11/01/2024
 • Llaneurgain

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (NDEM2)

 • 11/01/2024
 • Llaneurgain

Diploma Lefel 6 NEBOSH ND3

 • 09/04/2024
 • Llaneurgain

Diploma Lefel 6 Uned D NEBOSH

 • 18/03/2024
 • Llaneurgain

Nebosh NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • 25/04/2024
 • Llaneurgain

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

 • 09/07/2024
 • Llaneurgain

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

 • 11/01/2024
 • Llaneurgain

Tystysgrif Amgylcheddol EC2 NEBOSH

 • 09/01/2024
 • Llaneurgain

Tystysgrif Amgylcheddol NEBOSH

 • 09/04/2024
 • Llaneurgain

Tystysgrif Tân a Diogelwch FC1 NEBOSH

 • 23/02/2024
 • Llaneurgain

Tystysgrif Tân a Diogelwch FC2 NEBOSH

 • 23/02/2024
 • Llaneurgain

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer y Gweithlu

 • 08/05/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith gyda Phecyn E-ddysgu

 • 06/12/2023
 • Llaneurgain

Diweddariad Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gweithle

 • 02/07/2024
 • Llaneurgain

Tystysgrif Sylfaenol IEMA mewn Rheoli’r Amgylchedd

 • 07/06/2024
 • Llaneurgain

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • 19/03/2024
 • Llaneurgain

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • 16/07/2024
 • Llaneurgain

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • 11/06/2024
 • Llaneurgain

Cwrs Sgiliau Cynaliadwyedd Amgylcheddol IEMA ar gyfer Rheolwyr

 • 01/07/2024
 • Llaneurgain

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • 14/12/2023
 • Llaneurgain

Gweithio'n Ddiogel IOSH

 • 15/07/2024
 • Llaneurgain

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • 28/02/2024
 • Llaneurgain

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • 09/07/2024
 • Llaneurgain

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • 17/04/2024
 • Llaneurgain

Rheoli'n Ddiogel IOSH (Cwrs 3 Diwrnod)

 • 19/06/2024
 • Llaneurgain

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 14/12/2023
 • Llaneurgain

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 08/02/2024
 • Llaneurgain

Cwrs Diweddaru Blynyddol Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 15/04/2024
 • Llaneurgain

Cwrs Diweddaru Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 23/01/2024
 • Llaneurgain

Cwrs Diweddaru Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 08/03/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • 16/01/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • 06/03/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • 01/05/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • 19/06/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith

 • 11/07/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • 18/01/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • 06/02/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • 20/03/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • 11/04/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • 22/05/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • 06/06/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys

 • 08/07/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 28/02/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 09/04/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 16/05/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 12/06/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 09/07/2024
 • Llaneurgain

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 • 25/01/2024
 • Llaneurgain

NEBOSH NC1 - Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu (DU) NEBOSH

 • 19/02/2024
 • Llaneurgain

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • 24/04/2024
 • Llaneurgain

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • 19/06/2024
 • Llaneurgain

NEBOSH NG2 Rheoli Peryglon Yn Y Gweithle

 • 10/01/2024
 • Llaneurgain

Tystysgrif Amgylcheddol EC1NEBOSH

 • 09/01/2024
 • Llaneurgain

Tystysgrif NEBOSH mewn Rheolaeth Amgylcheddol

 • 09/04/2024
 • Llaneurgain
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
13/03/2024

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost