main logo

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu iaith newydd? Hoffech chi deimlo’n fwy hyderus wrth sgwrsio â phobl leol ar wyliau?

Bydd ein cyrsiau iaith lafar yn addysgu’r hanfodion i chi mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol i roi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi wella eich sgiliau llafar yn eich iaith ddewisol.

Bydd rhagor o gyrsiau 10 wythnos yn cael eu cynnal yn Ionawr ac Ebrill 2024 a bydd rhai o’r dosbarthiadau hyn yn rhoi cyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau iaith yn rhagor. Bydd y dosbarthiadau hyn yn cael eu hysbysebu yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Dim cyrsiau ar gael? Bydd rhagor ar gael yn fuan. Cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi gyda rhagor o wybodaeth

Awydd dysgu Cymraeg?

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous slide
Next slide
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy
08/11/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Ffordd y Bers
15/11/2023

17:00

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi wneud penderfyniad ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost