Gweithgynhyrchu Bwyd

Paratowch ar gyfer rôl yn y diwydiant bwyd gyda’n cyrsiau Cynhyrchu Bwyd. Bydd ein tiwtoriaid cefnogol a gwybodus yn sicrhau eich bod yn ennill amrywiaeth eang o sgiliau sydd eu hangen arnoch i ragori.

Bydd Cynhyrchu Bwyd yn addas i chi p’un a yw’n gwbl newydd i chi, neu os ydych am ehangu eich galluoedd presennol, efallai i gefnogi aml-sgiliau neu i ddatblygu i feysydd fel sicrwydd ansawdd neu weithrediadau labordy. Ni waeth pa gam ydych chi yn eich gyrfa, byddwn yn eich helpu i gyflawni eich nodau.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost