Gwasanaethau i Gwsmeriaid a Manwerthu

Ydych chi’n mwynhau gweithio gyda phobl? A yw’r syniad o adeiladu neu symud gyrfa ymlaen mewn maes sy’n canolbwyntio ar blesio pobl yn apelio atoch chi? Os felly dewch i ennill sgiliau y mae galw mawr amdanynt gyda’n cyrsiau Gwasanaethau i Gwsmeriaid a Manwerthu.

Bydd ein tiwtoriaid yn eich dysgu chi i gyflwyno profiad anhygoel i bob cwsmer rydych chi’n rhyngweithio â nhw, er nwyn i chi allu bod yn hyderus wrth i chi fynd i weithio yn y diwydiant.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwesiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost