Ydych chi wrth eich boddau yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau plant? Mae gyrfa yn un o’r sectorau sy’n tyfu cyflymaf yn y DU i chi. Gallwch chi ddysgu sut mae plant a phobl ifanc yn datblygu a dysgu ar lefelau amrywiol gan gynnwys gofal plant, meithrinfeydd, addysg, neu wrth wneud gwaith ieuenctid neu elusennol.

Mae cyrsiau Gofal Plant Coleg Cambria yn seiliedig ar waith ymarferol a theori, gan ganolbwyntio ar brofiad gwaith. Byddwch yn cael cymorth ar bob cam gan ein tiwtoriaid/aseswyr arbenigol, a fydd yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau gofalu am blant yn ogystal â’u helpu nhw i dyfu a dysgu.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost