Garddwriaeth a Thirlunio

Hoffech chi ymuno ag un o’r diwydiannau pwysicaf, mwyaf dynamig yn y byd a chwarae rhan yn helpu’r amgylchedd? Os felly, mae Garddwriaeth a Thirlunio yn gwrs i chi. Yng Ngholeg Cambria byddwn yn rhoi’r dechrau gorau posibl i chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol, gyda’n safle Llaneurgain yn darparu cyrsiau tirweddau meddal a chaled am dros 50 mlynedd fel canolfan ragoriaeth.

Byddwn yn addysgu ystod eang o sgiliau i chi, gan amrywio o blannu bylbiau i gontractau adeiladu enfawr, i’ch paratoi chi ar gyfer eich dyfodol delfrydol. P’un a fydd hynny fel ymgynghorydd tirlunio, cadwr griniau yn gweithio mewn stadiymau uwch chwaraeon, neu unrhyw beth tebyg.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Llwytho Rhagor
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost