Cyngor ac Arweiniad

Mae ein cyrsiau Cyngor ac Arweiniad yn cynnig y cyfle i chi ddatblygu sgiliau a gwybodaeth y mae mawr eu hangen a fydd yn profi eich cymhwysedd yn y gweithle a hefyd yn gwella eich rhagolygon gyrfa. Mae hyn yn berffaith i chi os ydych eisoes yn gweithio gyda chleientiaid mewn sefydliad sy’n darparu gwasanaethau cyngor ac arweiniad, naill ai fel gweithiwr proffesiynol neu wirfoddolwr.

Gallwch ddewis y cymhwyster sy’n dangos eich gwybodaeth arbenigol yn y ffordd orau a’r sgiliau rydych wedi’u datblygu gyda ni, fel negodi ar ran cleientiaid, deall deddfwriaeth a gweithdrefnau, a rhagor.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost