Cynaliadwyedd, Cadwraeth a’r Amgylchedd

Forestry student subject image

Ydych chi’n angerddol am yr amgylchedd? Hoffech chi archwilio i’r rhyngweithiadau rhwng anifeiliaid, planhigion, pobl a’r byd modern yr ydym yn byw ynddo? Os felly, y cwrs Cynaliadwyedd, Cadwraeth a’r Amgylchedd yw’r un i chi.

Dim ond un blaned sydd gennym ni, ac hoffem ni ei gwarchod. Byddech yn gweithio mewn sector gwerthfawr iawn unwaith i chi ennill y cymwysterau hyn, gan gael eich ysgogi gan bryderon newid hinsawdd ac angen am ragor o ymarferion cynaliadwy. Yma yng Ngholeg Cambria byddwn yn eich addysgu chi i fonitro poblogaethau planhigion ac anifeiliaid, sut i ddeall bygythiadau i ecosystemau a sut mae anifeiliaid a phobl yn manteisio ohonynt. Hefyd, sut i ofalu am ein tir, dwr ac aer yn well mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost