Cymraeg i Oedolion

Ni fu erioed amser haws i ddysgu Cymraeg. Agorwch y drws i brofiadau newydd a helpwch i ddatblygu eich cyfleoedd gyrfa. P’un a ydych yn ddechreuwr pur neu’n awyddus i loywi eich Cymraeg, mae gennym y cwrs sy’n addas i chi.

Rydym yn cynnig cyrsiau i’r rhai sy’n ddechreuwyr neu’n gwybod ychydig yn barod i’r rhai sy’n gwybod llawer ac sy’n dymuno adnewyddu a chael sicrwydd eu bod yn defnyddio’r iaith yn gywir. Rydym yn darparu cyrsiau mewn ffordd hwyliog a chefnogol a bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn rhoi cymwysterau cydnabyddedig i chi a allai sicrhau’r dyrchafiad swydd nesaf hwnnw neu newid gyrfa hyd yn oed.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael ac ym mhle

Caiff cyrsiau newydd eu hychwanegu’n wythnosol, cysylltwch â learncymraeg@cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Cwrs Mynediad Rhan 1
Cwrs ar gyfer dechreuwyr, yn cyflwyno geirfa, patrymau iaith sylfaenol a dywediadau bob dydd. Bydd yn canolbwyntio ar iaith lafar Cymraeg.

Dyddiad Dechrau – 16/01/2023

Dyddiad Gorffen – 19/02/2023

Dolen ar y cwrs – Cliciwch Yma

Cwrs Mynediad Rhan 1 

Cwrs ar gyfer dechreuwyr, yn cyflwyno geirfa, patrymau iaith sylfaenol a dywediadau bob dydd. Bydd yn canolbwyntio ar iaith lafar Cymraeg.

Dyddiad Dechrau – 18/01/2023

Dyddiad Gorffen – 19/02/2023

Dolen y cwrs – Cliciwch Yma

Cwrs Mynediad Rhan 1

Cwrs ar gyfer dechreuwyr, yn cyflwyno geirfa, patrymau iaith sylfaenol a dywediadau bob dydd. Bydd yn canolbwyntio ar iaith lafar Cymraeg.

Dyddiad Dechrau – 19/01/2023

Dyddiad Gorffen – 19/02/2023

Dolen y cwrsCliciwch Yma

Cwrs Canolradd Rhan 1

Dyddiad Dechrau – 12/01/2023

Dyddiad Gorffen – 29/02/2023

Dolen at y cwrsCliciwch Yma

Cwrs Mynediad Rhan 2 – Cymraeg Gartref

Dyddiad Dechrau – 09/01/2023

Dyddiad Gorffen – 20/02/2023

Dolen y cwrsCliciwch Yma

Cwrs Mynediad Rhan 2 – Cymraeg Gartref

Dyddiad Dechrau – 10/01/2023

Dyddiad Gorffen – 19/03/2023

Dolen y Cwrs – Cliciwch Yma

Cwrs Mynediad Rhan 2 – Cymraeg Gartref

Dyddiad Dechrau – 10/01/2023

Dyddiad Gorffen – 19/03/2023

Dolen y Cwrs – Cliciwch Yma

Cwrs Sylfaen Rhan 1

Dyddiad Dechrau – 11/01/2023

Dyddiad Gorffen – 15/11/2023

Dolen y cwrs – Cliciwch Yma

Cwrs Mynediad Rhan 2

Dyddiad Dechrau – 12/01/2023

Dyddiad Gorffen – 29/01/2023

Dolen y Cwrs – Cliciwch Yma

Cwrs Mynediad Rhan 1

Dyddiad Dechrau – 31/01/2023

Dyddiad Gorffen – 12/12/2023

Dolen y Cwrs – Cliciwch Yma

Cwrs Mynediad Rhan 1 a 2

Dyddiad Dechrau – 31/01/2023

Dyddiad Gorffen – 14/12/2023

Dolen y Cwrs – Cliciwch Yma

Chwilio am Gwrs yn Uniongyrchol ar Wefan Dysgu Cymraeg!

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost