Gall ennill y sgiliau sydd eu hangen i sicrhau swydd fel cwnselydd fod yn gam cyntaf i chi ar lwybr i gael gyrfa gwerth chweil yn y Diwydiant Cwnsela. P’un a ydych chi am sefydlu’ch gyrfa fel cwnselydd neu hyd yn oed os ydych chi am feithrin eich dealltwriaeth i helpu’r rhai o’ch cwmpas chi, efallai mai cwrs cwnsela yw’r ffordd orau i ddechrau. Wrth astudio cwrs mewn cwnsela, byddwch chi’n datblygu’r sgiliau i wrando ar y rhai mewn angen a’u cefnogi yn effeithlon, yn ogystal ag addysgu eraill sut i reoli ystod eang o faterion.

Mae’r cyrsiau poblogaidd iawn hyn ar gyfer dysgwyr sy’n 19+ oed ac maent yn cael eu haddysgu a’u cyflwyno gan unigolion sydd â phrofiad go iawn o weithio mewn ystod o swyddi yn y sector cwnsela.

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost