Cerbydau Modur

Motor Vehicle Subject Image

Mae peirianneg cerbydau modur yn yrfa dra-medrus ac mae galw mawr amdani. Yma yng Ngholeg Cambria byddwn yn sicrhau bod gennych y sgiliau ar gyfer unrhyw weithle ac y byddwch yn gallu meddwl yn gyflym. Byddwch yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf a bydd gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn eich addysgu. Byddant yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau mewn gwasanaethu cerbydau, hyfforddiant diagnosteg ac aerdymheru.

Rydyn ni’n falch o fod yn un o’r canolfannau hyfforddi modurol mwyaf llwyddiannus yn y DU, gan gynnig gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau ar bob lefel gan gynnwys cymwysterau gosod cyflym a cherbydau hybrid.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Dyfarniad Lefel 4 mewn Gwneud Diagnosis Namau mewn Cerbydau Trydan a Hybrid a’u Cywiro

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Cyflwyniad i Brofi Trydanol

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Diagnosis Trydanol Uwch Modurol

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Diploma lefel 1 mewn Cerbydau Modur

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Rheoli Injanau

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Egwyddorion Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn (Gyda’r Nos)

 • 21/09/2023
 • Deeside

Diploma Lefel 2 mewn Cerbydau Modur

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Diploma Lefel 2 mewn Egwyddorion Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

 • 06/09/2023
 • Deeside

Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT – Beiciau Modur Dosbarth 1 a 2 City & Guilds

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT – Beiciau Modur Dosbarth 1 a 2 City & Guilds

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT – Beiciau Modur Dosbarth 1 a 2 City & Guilds

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT: Dosbarth 4 a 7

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT: Dosbarth 4 a 7

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Hyfforddiant ac Asesiad Profwr MOT: Dosbarth 4 a 7

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Level 2 Diogelwch a Deall Cerbydau Hybrid a Thrydan

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Cymhwyster Lefel 3 City & Guilds mewn Aer Dymheru Symudol Sylfaenol (Trin Oeryddion) 7543

 • 26/09/2023
 • Bersham Road

Diploma Lefel 3 mewn Cerbydau Modur - BR

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Diploma Lefel 3 mewn Egwyddorion Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

 • 04/09/2023
 • Deeside

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Canolfan Profi MOT

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Canolfan Profi MOT

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Dyfarniad Lefel 3 mewn Rheoli Canolfan Profi MOT

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Lefel 3 Cerbydau Trydan/Hybrid i Dechnoleg Technegwyr

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Trin Oeryddion ac Offer Aerdymheru ( C&G 7543-01 )

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost