Busnes, Rheoli ac Arwain

Business subject image

Ydych chi eisiau dewis o gyfleoedd gyrfa amrywiol, cyffrous a gwerth chweil ar draws wahanol ddiwydiannau? Os felly, efallai y byddai cwrs Busnes, Rheoli ac Arwain yn addas i chi. P’un a ydych chi eisiau gweithio yn yr adran AD, bod yn Rheolwr Gwasanaethau i Gwsmeriaid neu ddringo i ben yr ysgol ym maes manwerthu, bydd ein tiwtoriaid yn rhoi’r sgiliau trosglwyddadwy ydych chi eu hangen i gael gyrfa mewn busnes.

Mae gennym gysylltiadau cadarn gyda busnesau gwirioneddol ac rydym yn defnyddio sefyllfaoedd busnes a phrofiadau gwaith profedig i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa lwyddiannus. Nid yn unig ydym yn creu perchnogion ac arweinwyr busnes y dyfodol, rydym yn helpu’r rhai sydd ar y trywydd o wthio eu hunain yn rhagor yn y diwydiant hwn hefyd.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (ED1)

 • 11/01/2024
 • Northop

Diploma Cenedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol (NDEM2)

 • 11/01/2024
 • Northop

Diploma Cysylltiol Lefel 5 CIPD mewn Rheoli Pobl

 • 27/09/2023
 • Northop

Diploma L5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 09/01/2024
 • Northop

Diploma Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 11/07/2024
 • Northop

Diploma Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 18/04/2024
 • Northop

Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli

 • 11/01/2024
 • Northop

Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli

 • 05/03/2024
 • Northop

Diploma Lefel 4 ILM mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli

 • 04/05/2023
 • Northop

Diploma Lefel 5 ILM mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli

 • 18/09/2023
 • Northop

Diploma Lefel 5 ILM mewn Egwyddorion Arwain a Rheoli

 • 25/04/2023
 • Northop

Diploma Lefel 6 NEBOSH Uned C

 • 09/04/2024
 • Northop

Diploma Lefel 6 Uned D NEBOSH

 • 25/09/2023
 • Northop

Diploma Lefel 6 Uned D NEBOSH

 • 20/03/2023
 • Northop

Diploma Level 4 Cyfrifeg AAT (Rhan Amser - dydd)

 • 06/09/2023
 • Yale

Diploma NEBOSH Uned ND2

 • 06/06/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 11/01/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 16/06/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 11/07/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 10/10/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 05/03/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 04/04/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 04/05/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 09/01/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 10/05/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 18/09/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 18/09/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 25/04/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 25/04/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 6 ILM mewn Rheoli

 • 26/05/2023
 • Northop

FdSc mewn Rheoli Busnes Cymhwysol

 • 18/09/2023
 • Northop

Gradd Rheoli Busnes Cymhwysol BSc

 • 21/09/2023
 • Northop

Gwobr Lefel 6 y Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) mewn Marchnata Cynaliadwy

 • 08/11/2023
 • Northop

Nebosh NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • 30/08/2023
 • Northop

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

 • 11/10/2023
 • Northop

Rheoli Peryglon yn y Gweithle NEBOSH

 • 11/07/2023
 • Northop

Tân a Diogelwch FC1 NEBOSH

 • 29/09/2023
 • Northop

Tân a Diogelwch FC2 NEBOSH

 • 29/09/2023
 • Northop

Tystysgrif Amgylcheddol EC2 NEBOSH

 • 28/11/2023
 • Northop

Tystysgrif Amgylcheddol NEBOSH

 • 27/02/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 11/07/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 10/10/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 05/03/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 18/04/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 04/05/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 4 mewn Arwain a Rheoli

 • 11/01/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 09/01/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 5 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 10/05/2024
 • Northop

Tystysgrif Tân a Diogelwch FC1 NEBOSH

 • 15/03/2024
 • Northop

Tystysgrif Tân a Diogelwch FC2 NEBOSH

 • 15/03/2024
 • Northop

Cwrs Byr Hanfodion Arwain yn Effeithiol

 • 01/06/2023
 • Northop

Cwrs Byr Hanfodion Meithrin Tîm

 • 01/06/2023
 • Northop

Cwrs Byr Rheoli Eich Amser yn Effeithiol

 • 10/05/2023
 • Northop

Cwrs Byr Sut i Reoli Perfformiad Gwael

 • 25/04/2023
 • Northop

CG 7300 Cyflwyniad i Sgiliau'r Hyfforddwr

 • 26/02/2024
 • Northop

CG 7300 Cyflwyniad i Sgiliau'r Hyfforddwr

 • 15/05/2023
 • Northop

CG 7300 Cyflwyniad i Sgiliau'r Hyfforddwr

 • 09/10/2023
 • Northop

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes

 • Roll On, Roll Off
 • Distance Learning

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Mentora Effeithiol

 • 06/02/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Mentora Effeithiol

 • 02/05/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Mentora Effeithiol

 • 06/11/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

 • 21/03/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

 • 19/04/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

 • 16/01/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 2 ILM mewn Sgiliau Tîm ac Arwain

 • 06/06/2023
 • Northop

Lefel 2 NCFE mewn Ymwybyddiaeth o Broblemau Iechyd Meddwl

 • 10/01/2024
 • Northop

Tystysgrif L2 Cyfrifeg AAT (Rhan Amser - dydd)

 • 04/09/2023
 • Yale

Tystysgrif L2 Cyfrifeg AAT (Rhan Amser - dydd)

 • 07/09/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

 • 21/03/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

 • 28/03/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

 • 16/01/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 2 ILM mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Tîm

 • 06/06/2023
 • Northop

City & Guilds Diploma Lefel 3 YMCA mewn Gweinyddu Busnes

 • Roll On, Roll Off
 • Distance Learning

Diploma L3 Cyfrifeg AAT (Rhan Amser yn ystod y dydd)

 • 05/09/2023
 • Yale

Diploma lefel 3 mewn Busnes Ffasiwn a Masnach

 • 04/09/2023
 • Deeside

Diploma lefel 3 Sylfaen mewn Busnes (Menter ac Entrepreneuriaeth)

 • 04/09/2023
 • Yale

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Addysg a Hyfforddi (QCF)

 • 08/01/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Addysg a Hyfforddi (QCF)

 • 22/04/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Addysg a Hyfforddi (QCF)

 • 12/09/2023
 • Yale

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Addysg a Hyfforddi (QCF)

 • 22/04/2024
 • Yale

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 06/09/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 21/11/2023
 • Northop

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 10/01/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 10/04/2024
 • Northop

Dyfarniad Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 01/08/2023
 • Northop

NEBOSH NC1 - Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu (DU) NEBOSH

 • 11/09/2023
 • Northop

NEBOSH NC1 - Rheoli Iechyd a Diogelwch ar gyfer Adeiladu (DU) NEBOSH

 • 19/02/2024
 • Northop

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • 24/04/2024
 • Northop

NEBOSH NG1 Rheoli Iechyd A Diogelwch

 • 21/06/2023
 • Northop

NEBOSH NG2 Rheoli Peryglon Yn Y Gweithle

 • 10/01/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 21/11/2023
 • Northop

Tystysgrif Amgylcheddol EC1NEBOSH

 • 28/11/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 10/04/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 06/09/2023
 • Online

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Arwain a Rheoli

 • 10/01/2024
 • Northop

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol

 • 18/09/2023
 • Northop

Tystysgrif Lefel 3 ILM mewn Hyfforddi a Mentora Effeithiol

 • 12/02/2024
 • Northop

Tystysgrif NEBOSH mewn Rheolaeth Amgylcheddol

 • 27/02/2024
 • Northop

Tystysgrif Sylfaen Lefel 3 CIPD mewn Arferion Pobl

 • 26/09/2023
 • Northop
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost