Amaethyddiaeth ac Amaethyddiaeth Fanwl

Agriculture subject image

Hoffech chi ymuno ag un o’r diwydiannau pwysicaf a mwyaf dynamig yn y byd? Efallai eich bod am ddatblygu gyrfa bresennol yn y maes hwn gyda chymhwyster newydd. Y naill ffordd neu’r llall, mae Amaethyddiaeth ac Amaethyddiaeth Fanwl yn berffaith i chi. Bydd ein rhaglenni yn eich ysbrydoli chi i fod yn llwyddiannus wrth ennill y sgiliau technegol, gwyddonol ac ymarferol y bydd eu hangen arnoch ar gyfer eich gyrfa ddelfrydol yn y maes hwn.

Ni waeth pa yrfa yr hoffech chi ei chael ar ôl eich cyfnod gyda ni, bydd ein tiwtoriaid yn defnyddio eu profiad a’u hangerdd i’ch helpu i gyflawni hynny. Mae Amaethyddiaeth yn ddiwydiant eang a diddorol, ac mae galw mawr am bobl sydd wedi’u hyfforddi’n dda mewn ystod eang o feysydd.

Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost