Adeiladu a Gwaith Adeiladu

Construction subject image

Mae’r maes adeiladu yn newid ac yn tyfu o hyd. Unwaith roedd yn swydd yn seiliedig ar grefft, ond bellach mae’n llawer mwy na hynny. Mae hefyd yn ddiwydiant modern sy’n canolbwyntio ar yrfaoedd digidol, dylunio a chynaliadwyedd. Gyda nifer o elfennau pwysig, mae rolau yn y sectorau yn amrywiol, o ddysgu crefft i reoli safle neu brosiect, gan ddehongli dyluniadau i gadw at safonau cynaliadwyedd.

Bydd cymwysterau yng Ngholeg Cambria yn agor byd o bosibiliadau i chi. Mae gennym diwtoriaid profiadol, cysylltiadau a chwmnïau lleol a rhyngwladol, a chyfleoedd profiad gwaith diddiwedd i dynnu sylw cyflogwyr y dyfodol a’ch rhoi ar y trywydd i gael gyrfa lwyddiannus mewn adeiladu.

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Mynediad i Adeiladu

 • 06/09/2023
 • Deeside

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Cyflwyniad i Baentio ac Addurno (teler 3)

 • 23/03/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i DIY Cynnal a Chadw Eiddo

 • 10/01/2024
 • Deeside

Cyflwyniad i DIY Cynnal a Chadw Eiddo (Tymor 1)

 • 13/09/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Waith Plymwr (Teler 3)

 • 23/03/2023
 • Deeside

Cyflwyniad i Waith Saer ac Asiedydd (Tymor 3)

 • 11/04/2024
 • Deeside

Cyflwyniad i Wneud Gwaith Cynnal a Chadw eich Hun i Eiddo 

 • 19/04/2023
 • Deeside

Diploma Lefel 1 mewn Gosod Brics a Gwaith Trywel

 • 04/09/2023
 • Deeside

Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd

 • 04/09/2023
 • Deeside

Diploma Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno

 • 01/08/2023
 • Bersham Road

Gosod a Lefelu gyda Lefelau Laser ar gyfer gweithwyr safle (1-diwrnod)

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Gosod a Lefelu gyda Lefelau Laser ar gyfer gweithwyr safle (1-diwrnod)

 • 19/05/2023
 • Deeside

Gwaith Plwm Sylfaenol (Ar gyfer Toi)

 • 21/04/2023
 • Deeside

Hyfforddiant Llif Bŵer Torri i Ffwrdd - torri'n ddwfn (1-diwrnod)

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Hyfforddiant Llif Bŵer Torri i Ffwrdd - torri'n ddwfn (1-diwrnod)

 • 05/05/2023
 • Deeside

Hyfforddiant Llif Torri i Ffwrdd bŵer (1-diwrnod)

 • 12/05/2023
 • Deeside

L1 Dyfarniad mewn lechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Lefel 1 Diploma Plastro

 • 01/08/2023
 • Bersham Road

Lefel 1 Gosod Trydan a Phlymwaith

 • 04/09/2023
 • Bersham Road

Lefel 1 Gwaith Saer ac Asiedydd

 • 01/08/2023
 • Bersham Road

Lefelu a Gosod Sylfaenol ar gyfer Goruchwylwyr Safle (2-dydd)

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Level 1 Diploma in Bricklaying

 • 01/08/2023
 • Bersham Road

Waliau Allanol (Brics) - Hyfforddiant Technegol

 • Roll On, Roll Off
 • Deeside

Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Astudiaethau Plymwaith (6035 -02)

 • 11/09/2023
 • Deeside

Diploma Lefel 2 EAL mewn Gosodiadau Trydanol (Gyda'r Nos - i Oedolion)

 • 18/09/2023
 • Deeside

Lefel 2 mewn Sgiliau Canolradd mewn Gwasanaethau Adeiladu - Gosod Trydan

 • 06/09/2023
 • Bersham Road

Lefel 2 mewn Sgiliau Canolradd mewn Gwasanaethau Adeiladu - Plymwaith

 • 06/09/2023
 • Bersham Road

Lefel 2 mewn Sgiliau Canolradd mewn Gwasanaethau Adeiladu - Plymwaith

 • 04/09/2023
 • Deeside

Lefel 2 mewn Sgiliau Uwch Gwasanaethau Adeiladu - Plymwaith

 • 04/09/2023
 • Deeside

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Gosod Brics

 • 06/09/2023
 • Bersham Road

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Gosod Brics

 • 06/09/2023
 • Deeside

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Gwaith Saer ac Asiedydd

 • 06/09/2023
 • Bersham Road

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Gwaith Saer ac Asiedydd

 • 04/09/2023
 • Deeside

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Paentio ac Addurno

 • 06/09/2023
 • Bersham Road

Lefel 2 Sgiliau Canolradd mewn Adeiladu - Plastro

 • 06/09/2023
 • Bersham Road

Sylfaen mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladau: Gosod Trydan

 • 06/09/2023
 • Deeside

CG 2377-77 Archwilio a Phrofi Offer Trydan (PAT)

 • Roll On, Roll Off
 • Bersham Road

Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC mewn Adeiladu

 • 14/09/2023
 • Bersham Road
Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost