Ein Digwyddiadau Agored ym mis Tachwedd yw eich cyfle cyntaf i gyfarfod â’n tiwtoriaid arbenigol, cael gwybodaeth am ein cyrsiau i gyd a gweld ein safleoedd anhygoel a’n cyfleusterau diweddaraf. 

Bydd cyflogwyr a thîm Cambria ar gyfer Busnes wrth law i drafod prentisiaethau.

‘Does dim angen i chi archebu lle, dewch draw ar y noson ei hun.

Rydyn ni‘n edrych ymlaen at gael eich croesawu i Goleg Cambria cyn bo hir.  

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am Ddigwyddiad Agored, ffoniwch ni ar 0300 30 30 007 neu anfonwch e-bost at enquiries@cambria.ac.uk


Diwrnod Agored Llysfasi

Dydd Sadwrn 10 Tachwedd
10am – 1pm

Y Cyflwyniad Croeso i ddechrau’n brydlon am 10am


Noson Agored Chweched Glannau Dyfrdwy a Glannau Dyfrdwy 

Nos Fercher 14 Tachwedd
5-8pm

Diwrnod Agored Llaneurgain 

Dydd Sadwrn 17 Tachwedd
10am – 1pm

Noson Agored Iâl a Ffordd y Bers

Nos Fercher 21 Tachwedd
5 – 8pm