Staff Cambria yn croesawu ymwelwyr i’r coleg ar gyfer Nosweithiau Agored AU (Addysg Uwch).

Mae’r Nosweithiau Agored AU yn gyfle gwych i ddarpar fyfyrwyr dod o hyd i ragor o wybodaeth ynglŷn â’r ystod o gyrsiau lefel gradd sydd bellach yn cael eu cynnig, cyfarfod y tiwtoriaid a mynd ar daith o gwmpas y cyfleusterau dysgu o’r radd flaenaf gan gynnwys y Ganolfan Brifysgol Peirianneg newydd.

Mae Cambria yn cynnig ystod o raglenni ar lefel gradd a achredir gan rai o’r prifysgolion gorau ym Mhrydain, gan gynnwys Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caer a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae Addysg, Astudiaethau Gofal Plant, Rheoli Busnes Cymhwysol, Peirianneg Gweithgynhyrchu a Thystysgrif Addysg i Raddedigion yn rhai o’r pynciau lefel gradd newydd sydd yn cael eu cynnig ar gyfer mis Medi eleni. Mae’r coleg hefyd wedi lansio cyrsiau Gradd Sylfaen sy’n cynnwys Amaethyddiaeth, Ffitrwydd ac Iechyd, a Hyfforddi Chwaraeon.

Dywedodd Jackie Doodson, Rheolwr AU:

“Yng Ngholeg Cambria, mae ein holl gyrsiau lefel gradd wedi’u cynllunio gyda chyflogaeth mewn golwg er mwyn gwneud y gorau o’r potensial gyrfaol.

“Mae’r Nosweithiau Agored AU yn gyfle gwych i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol gweld yr ystod o gyrsiau sydd ar gael a chasglu gwybodaeth ddefnyddiol er mwyn gwneud y penderfyniadau gorau iddyn nhw.”

 

Cynhelir y Nosweithiau Agored AU ddydd Mercher 18 Hydref ar safle Glannau Dyfrdwy a dydd Iau 19 Hydref ar safle Iȃl 5pm – 7pm.

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

yn ôl