Roedd dysgwyr o Goleg Cambria Llaneurgain wrth eu boddau’n croesawu cerfluniau anifeiliaid lliwgar newydd i’r safle, ar ôl iddynt noddi eu defaid eu hunain.

Cafodd myfyrwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) y cyfle i fod yn rhan o Lwybr Defaid Wrecsam trwy’r prosiect ‘Can Do’. Mae prosiect ‘Can Do Leonard Cheshire’ yn cynnig cyfleoedd hynod gyffrous i bobl anabl 16 – 35 oed i wirfoddoli yn y gymuned.

Yn ystod y gweithdy, bu dysgwyr yn addurno Baabara y ddafad a dau oen o’r enw Dai a Bethan yn lliwiau amrywiol a logo’r coleg hefyd.

Dywedodd Angie Dunn, darlithydd yng Ngholeg Cambria Llaneurgain:

“Mae’r myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n galed trwy gydol y prosiect, gan ddefnyddio eu dychymyg i i greu thema ar gyfer y defaid, a chawson nhw lawer o hwyl wrth eu paentio. Roedden nhw’n defnyddio sgiliau amrywiol gan gynnwys cyfathrebu, gwaith tîm a phaentio i greu’r tair dafad hyfryd.”

Dywedodd Sue McGrane, Cydlynydd Rhaglen ‘Can Do’:

“Roedd hi’n bleser cyd-weithio â myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol o safle Llaneurgain Coleg Cambria i gwblhau’r prosiect hwn. Roedd y myfyrwyr wedi gweithio’n galed ac yn frwdfrydig iawn wrth ddewis enwau’r defaid a’u paentio. Roedd yn brosiect llawn hwyl a chadarnhaol i fod yn rhan ohono.

“Roedd ymdrechion y myfyrwyr wedi creu argraff fawr arna i ac Ellie Ashby, yr artist sydd wedi helpu gyda’r prosiect hwn. Mae ‘Can Do’ yn gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc trwy ddarparu cyfleoedd iddyn nhw wirfoddoli a bod yn rhan o brosiectau yn eu cymunedau lleol. Mae’r defaid a’r tybiau  planhigion yn hwb mawr i gymuned y coleg, gan ei fod yn nodwedd fendigedig y gall pawb ei mwynhau.”

Mae’r cerfluniau defaid wedi’u gosod yn barhaol ar y safle, a dyma un o nifer o leoliadau lle bydd y defaid yn cael eu harddangos.

yn ôl