• Nifer uchaf erioed o fyfyrwyr Cambria wedi derbyn cynigion i astudio Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth

Mae’r nifer UCHAF erioed o fyfyrwyr Coleg Cambria wedi derbyn cynigion i astudio graddau gwyddoniaeth feddygol gan y prifysgolion gorau.

Mae darpariaeth Safon Uwch y coleg yn well nag erioed, gyda 14 o ddysgwyr o Iâl yn Wrecsam a Chanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy wedi cael cynnig lle i astudio Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth fis Medi yma.

Daw’r newyddion ar ôl i saith o fyfyrwyr fod yn llwyddiannus gyda’u ceisiadau i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.

Canmolodd Nora Richardson, Dirprwy Gyfarwyddwr ar gyfer Mathemateg, Gwyddoniaeth ac Addysg Gorfforol, y bobl ifanc am eu gwaith caled a’u hymroddiad i sicrhau cynigion gan sefydliadau blaenllaw gan gynnwys Caergrawnt, Imperial Llundain, Caerdydd, Lerpwl, Bryste, Leeds, Plymouth a Manceinion.

“Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi datblygu ein cyrsiau ac wedi gweithio’n agos â’r myfyrwyr a’r prifysgolion i gyfateb yr hyn a wnawn yma yn y coleg gyda’u graddau a’u proses dderbyn,” meddai Ms Richardson.

“Rydym wedi codi dyheadau ac wedi rhoi cyngor ar ble sydd orau i wneud cais, i fod yn fwy cystadleuol a chanolbwyntio ar y meysydd iawn i sicrhau eu bod yn cael y cyfle gorau i lwyddo.

“Mae popeth, o ddynwared cyfweliad mynediad i edrych ar ddatganiadau personol wedi chwarae rhan, felly rwyf wrth fy modd ein bod bellach yn gweld gwelliant o flwyddyn i flwyddyn.”

Ychwanegodd: “Rydw i mor falch ohonynt am eu hagwedd a’u hymdrech yn academaidd.

“Rydym yn eu harwain a’u cefnogi, gan roi cyfleoedd a phlatfform iddynt eu cyrraedd – yn enwedig o ran ein cyfleusterau anhygoel – ond yn y pen draw maent wedi dangos ffocws anhygoel ac yn haeddu’r canlyniad hwn.”

Y rhestr lawn o fyfyrwyr a’r ysgolion uwchradd lleol y daethant ohonynt yw: Louise Barnard a Jenna Bagnall (Ysgol Uwchradd Prestatyn); Jack Edwards (Ysgol Alun yr Wyddgrug); Megan Owen, Lucy Williams, Abbie Whiting ac Esther Abelian (Ysgol Clywedog); Thomas Kosckinski ac Emily Thelwell (Ysgol Maelor, Llannerch Banna); Eleanor Duckett (Ysgol y Grango); Hozaifa Sahi a Cara Bird (Ysgol Uwchradd Sant Joseph), Lauren Harris (Ysgol Cei Connah) a Destiny Emakpor (Ysgol Morgan Llwyd). Derbyniodd myfyriwr o Iâl, Abbie Whiting, o’r Mwynglawdd, bedwar cynnig i astudio Meddygaeth gan Gaerdydd, Sheffield, Manceinion a Lerpwl. Roedd y ferch 18 oed, sy’n bianydd brwd, wrth ei bodd ond roedd wedi synnu ei bod wedi derbyn cymaint o ymatebion cadarnhaol. 

“Doeddwn i wir ddim yn ei ddisgwyl, felly rŵan rydw i’n gweithio’n galed i baratoi a chwblhau fy Lefel A cyn penderfynu ble byddaf yn mynd fis Medi,” meddai Abbie, sy’n astudio Bioleg, Cemeg, Mathemateg a Bagloriaeth Cymru fel pynciau Safon Uwch.

“Mae gen i syniad ble byddaf yn ei ddewis ond roeddwn i wedi synnu’n fawr fy mod wedi derbyn pedwar cynnig, mae’n benderfyniad anodd.

“Rhaid i mi ddiolch i bawb yn Iâl am y cymorth y maen nhw wedi’i roi i mi, maen nhw wedi bod yn anhygoel ers y diwrnod cyntaf ac wedi chwarae rhan fawr yn fy helpu i gyrraedd fan hyn.”

I gael rhagor o wybodaeth ar yr ystod eang o gyrsiau sydd ar gael, ewch i www.cambria.ac.uk.

yn ôl