• Nid oedd Russell Jones wedi troi cyfrifiadur llechen ymlaen hyd yn oed cyn cael un fel anrheg Nadolig y llynedd.

Mae’r gŵr 76 oed, o Ewloe, yn cyfaddef iddo gael trafferth gyda thechnoleg cyn cofrestru ar gyfer cwrs Sgiliau i Oedolion gan Goleg Cambria yn gynharach eleni.

Aeth Russell i’r dosbarth am ddim Defnyddio Cyfrifiadur Llechen yn Llyfrgell yr Wyddgrug ac mae bellach yn gallu cadw mewn cysylltiad â’r teulu a chael y wybodaeth ddiweddaraf o ran newyddion, chwaraeon a’r tywydd.

Daeth y sesiynau i ben fel dechreuodd y Coronafeirws gael gafael yn y Deyrnas Unedig, felly ni allai’r amseru fod yn well i’r cefnogwr clwb pêl-droed Wrecsam.

“Gan fy mod i’n hŷn na 70, dechreuais hunan-ynysu o fis Mawrth,” dywedodd.

“Rydw i’n lwcus iawn mod i wedi ymuno â’r cwrs oherwydd dydw i ddim yn gwybod beth fyddwn i wedi ei wneud fel arall. Doeddwn i methu defnyddio’r llechen o gwbl pan ddechreuais i, roedd hyd yn oed y botymau sain a throi’r sgrin yn fy nrysu i braidd.

“Ond ar ôl ychydig o wersi roeddwn i’n dechrau deall, a diolch i’r drefn fy mod i wedi oherwydd yn ystod y misoedd diwethaf roeddwn i wedi gallu cadw mewn cysylltiad gyda fy nheulu drwy alwadau fideo, cysylltu gyda phobl a chael newyddion diweddaraf y byd ar y rhyngrwyd.”

Dywedodd Russell hefyd: “Roedd y cyfrifiadur llechen yn gymorth mawr, gan fy ngalluogi i wneud pob math o bethau na fyddwn i wedi gallu eu gwneud fel arall.”

Mae’n wirfoddolwr yn Ysbyty Cymunedol yr Wyddgrug a grŵp Cariad, sy’n gweithio gyda dioddefwyr iechyd meddwl gwael a chamdriniaeth, ac mae wedi methu’r cysylltiad hwnnw gyda’r cyhoedd. 

Ond drwy ddefnyddio’r llechen, mae’r cyn-athro wedi gallu manteisio ar y byd rhithwir nad oedd yn gyfarwydd iddo o’r blaen.

“Doeddwn i erioed wedi anfon neges e-bost, atodiadau na dim byd felly, felly mae’n rhaid i mi ganmol y coleg am fy helpu i ddysgu,” dywedodd Russell.

“Mae’n amgylchedd anffurfiol a hamddenol, a wnaeth roi hyder i fi. Pan ddes i i’r llyfrgell, roeddwn i’n meddwl y byddwn i ar goll yn llwyr ond roedd fy meddwl wedi ei dawelu’n syth oherwydd roedd y tiwtor a’r grŵp cyfan mor gyfeillgar a chefnogol.

“Fe gafodd hynny effaith fawr arna’ i ac fe wnaeth fy helpu i oresgyn fy ofn o beidio â gwybod beth oedd i ddod, a mynd amdani.

“Rydw i’n edrych ymlaen at astudio rhagor o gyrsiau yn y gymuned yn y dyfodol a dysgu rhagor am dechnoleg, gyda diolch i Goleg Cambria.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod o gyrsiau Sgiliau i Oedolion yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: 

www.cambria.ac.uk/part-time-courses/course-subject/skills-for-adults/ 

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener