Bydd eich Diwrnod Myfyrwyr Newydd yn rhoi cyfle i chi ddod i’r coleg am ddiwrnod a gweld sut beth fydd eich cwrs, cyfarfod â’ch tiwtor ac eraill sydd ar yr un cwrs a chael blas ar fywyd y coleg.

Diwrnodau Myfyrwyr Newydd

Llaneurgain – 19 Mehefin 2019 9.15am – 3.45pm

Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy- 25 Mehefin 9am – 4pm

Llysfasi – 25 Mehefin 9am – 4pm

Iâl a Chweched Iâl – 26 Mehefin 9am – 4.20pm

Ffordd y Bers- 26 Mehefin 9am – 4.10pm

Cliciwch yma i gadw eich lle ar gyfer Safon Uwch

Cliciwch yma i gadw eich lle ar gyfer cyrsiau galwedigaethol (pob cwrs arall)

Cliciwch yma i roi gwybod os nad ydych yn gallu bod yn bresennol

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi ddod â chinio neu rywfaint o arian i brynu bwyd o’n ffreuturau/siopau coffi.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo dillad synhwyrol sy’n addas ar gyfer y cwrs rydych eisiau ei astudio.

Os na allwch ddod i’ch Diwrnod Myfyrwyr Newydd, peidiwch â phoeni, ni fyddwch yn colli eich lle, mae presenoldeb yn ddewisol, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni os na allwch fod yn bresennol.

Os mai dim ond rhan o’r diwrnod y gallwch chi ddod iddo oherwydd arholiadau, mae hynny’n iawn.

Bydd cludiant am ddim i’r coleg ar gael.

Bydd trafnidiaeth i’r coleg ar gael am ddim.

Cliciwch yma i weld amserlen fysiau Glannau Dyfrdwy

Cliciwch yma i weld amserlen fysiau Llysfasi

Cliciwch yma i weld amserlen fysiau Iâl

Sylwer: Bydd angen i bob myfyriwr sy’n teithio ar fws Arriva dalu am eu tocyn bws ar gyfer eu Diwrnod Myfyrwyr Newydd yn unig.  
Bydd tocynnau bws Arriva yn cael eu rhoi i chi pan fyddwch chi’n dechrau yn y coleg ym mis Medi.

Os oes angen rhagor o gyngor neu wybodaeth arnoch chi, ffoniwch y Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0300 30 30 007.

WHoffech ddod â ffrind? Dywedwch wrthynt am ymweld â www.cambria.ac.uk/dewch-a-ffrind-gyda-chi i gadw eu lle.