Rydyn ni’n cynnig ystod eang o gyrsiau rhan amser, p’un a ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd i symud ymlaen yn eich swydd bresennol, eisiau newid llwybr gyrfa neu ddysgu hobi newydd. 

Astudiwch yn rhan amser naill ai yn ystod y dydd neu gyda’r nos, dechreuwch brentisiaeth neu gymhwyster dysgu yn y gwaith. 

Byddwch yn cael eich addysgu gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant i sicrhau eich bod yn derbyn y profiad dysgu gorau i’ch helpu i lwyddo. 

Cliciwch y botwm isod i lawrlwytho ein Canllaw Cyrsiau Rhan Amser Newydd ar gyfer 2020/21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lawrlwythwch Rŵan

 

Cliciwch yma i ddysgu rhagor ac i wneud cais ar gyfer ein cyrsiau rhan amser – www.cambria.ac.uk/part-time-courses/ 

Cliciwch yma i ddysgu rhagor am brentisiaethau, cymwysterau dysgu yn y gwaith a chyrsiau datblygu’n broffesiynol – www.cambria.ac.uk/business/

Cliciwch yma i ddysgu rhagor ac i wneud cais ar gyfer ein cyrsiau gradd – www.cambria.ac.uk/higher-education/

0300 30 30 007

Efallai bydd dyddiadau dechrau rhaicyrsiau yn newid oherwydd achosion Covid-19. Gallwch gofrestru ar y cyrsiau hyn ar-lein a byddem yn eich annog iwneud hynny i sicrhau eich lle.

Byddwn yn cysylltu â chi cyn y dyddiad a gyhoeddwyd ar gyfer dechrau eich cwrs, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt rydych chi wedi eu rhoi i ni wrth gofrestru.

Pan fyddwn ni’n cysylltu â chi, byddwn ni naill ai’n cadarnhau bod y cwrs yn cael ei gynnal fel y cafodd ei hysbysebu neu’n rhoi gwybod i chi am y wybodaeth ddiweddaraf / unrhyw newidiadau. Byddwn hefyd yn gallu trafod yr ystod o ddewisiadau talu sydd ar gael i chi.