Coleg Cambria yw’r darparwr prentisiaethau diweddaraf i gynnig cymorth i ffriwyr pysgod
yng Nghymru.

Gan ehangu eu cymorth gyda phrentisiaethau yn ddiweddar i gynnwys ffriwyr pysgod yng Ngogledd Cymru, bydd y coleg yn gweithio’n agos gyda Seafish, NFFF a Chymwysterau Bwyd a Diod (FDQ) Ltd.

Mae Coleg Cambria yn chwilio am grŵp bychan o ffriwyr pysgod fel rhan o’u cynnig arbrofol dros yr haf, cyn cyflwyno’r cynllun yn ehangach yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Bydd y prentisiaethau, sy’n seiliedig ar fframweithiau sgiliau pysgod a physgod cregyn Lefel 2 a Lefel 3, yn cael eu cynnig i ffriwyr pysgod i ddechrau, ac yna’n ddiweddarach i fasnachwyr a phroseswyr pysgod yn y rhanbarth.

Dywedodd Kate Muddiman, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith yng Ngholeg Cambria:

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i’r rheini sydd yn y diwydiant ffrio pysgod, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu’r garfan i’r rhaglen brentisiaeth newydd.”

Os ydych chi’n ffrïwr pysgod yng Ngogledd Cymru a bod gennych chi ddiddordeb mewn prentisiaethau ar lefel gweithwyr, goruchwylwyr a rheolwyr, anfonwch e-bost at y tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr: employers@cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 006 a gofyn am brentisiaethau ar gyfer ffriwyr pysgod.

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener