Dychwelodd myfyrwyr ceffyleg Coleg Cambria i’r coleg ar ôl diwrnod llawn cystadlaethau yng Ngholeg South Staffordshire yn ddiweddar.

Yn ystod y gystadleuaeth ryng-golegol, roedd rhaid i’r myfyrwyr cymryd rhan mewn prawf dressage unigol ac yna gweithio gyda’i gilydd i ateb cwestiynau cwis yn seiliedig ar geffyleg a gwybodaeth gyffredinol.

Yn y tîm oedd Beth Dykins, Jade Owen, Shannon Frangos a Georgia Anderson, ac fe lwyddon nhw i gipio’r 3ydd wobr, gyda Beth yn ennill y wobr 1af yn y gystadleuaeth dressage unigol. Yn ogystal ag ennill gwobrau, roedd y gystadleuaeth hefyd yn gyfle i gyflawni nodau personol.

Ychwanegodd Bethany Dykins, sy’n 19 oed ac o Wrecsam:

“Fe wnes i fwynhau cystadlu yn erbyn pobl o golegau eraill a chael cyfle i roi’r hyn rydym wedi’i ddysgu yn y coleg ar waith.”

Dywedodd Natalie Cliffe, Darlithydd Ceffyleg yng Ngholeg Cambria Llaneurgain:

“Roedd yn ddiwrnod arbennig i bawb, roedd y myfyrwyr wedi rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth maent wedi eu datblygu drwy gydol y cwrs ar waith mewn amgylchfyd cystadlu.

Cafodd y staff a aeth efo’r myfyrwyr cyfle i fwynhau trwy fyfyrio ar yr hyn mae’r myfyrwyr wedi’u cyflawni a’u cefnogi ar hyd eu taith. ”

Roedd gweddill y grŵp yn cefnogi’r pedwar cystadleuydd yn y digwyddiad ac roedd hyn yn dangos yr ymroddiad a chefnogaeth sydd ganddynt tuag at eu cwrs a’u cyfoedion.

Llun yn dangos (Ch-D) – Beth Dykins, Jade Owen, Shannon Frangos a Georgia Anderson.

yn ôl