Cafodd cyn-fyfyriwr o Goleg Cambria gyfle i gyfarfod Jimmy Choo, dylunio esgid a oedd yn gweddu i dywysog, a dangos ei hesgidiau yn Wythnos Ffasiwn Llundain.

Astudiodd Beth Roberts o Rewl gwrs Lefel 3 CBAC mewn Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria Wrecsam.

Dywedodd ei thiwtoriaid Sheena Bain a Marcus Thomas:

“Roedd Beth yn fyfyriwr brwdfrydig oedd yn manteisio ar arbrofi a dyfeisio, yn taclo problemau cyfoes gyda hyder ac yn ymgymryd â phob cyfle i ddatblygu geirfa weledol bersonol er mwyn mynegi ei hun a’i syniadau.”

Yn ystod blwyddyn brysur iawn yn y coleg cafodd Beth gyfle i feddwl, i arbrofi a dysgu am agweddau ymarferol y pwnc yn ogystal â’r ochr esthetig, a chafodd Ragoriaeth ar ddiwedd ei chwrs. Aeth Beth ymlaen i astudio Dylunio Esgidiau yn De Montfort, yng Nghaerlŷr gan ennill gradd BA Anrhydedd dosbarth cyntaf.

Yn ystod ei hamser yn De Montfort, lluniodd Beth bortffolio profiad gwaith sylweddol, yn ogystal â helpu ei rhieni agor caffi yn eu busnes teuluol yn Rhewl. Roedd y profiad gwaith a gafodd yn cynnwys gweithio gyda Lulu Guiness yn Llundain yn dylunio casgliad o fagiau; ac astudio dylunio gemwaith, brandio a phacio gyda’r dylunydd gemwaith Maud Telastuo. Cafodd brofiad arsylwi yn MTV Studios, Llundain, a chyfle i weithio yn Bill Bird Bespoke Shoes, yn ardal y Cotswolds a Llundain, cwmni sy’n arbenigo mewn esgidiau orthopaedig; ac yn Moda Tech School of Design, yn Twsgani yn dysgu technegau newydd (Sketchbook pro a Photoshop),  graffeg ar dabled, dull Eidalaidd o greu patrwm ac ymweld â ffatrïoedd, tanerdai a stiwdios dylunio.

Cafodd Beth gynnig interniaeth gyda Sophia Webster yn Llundain, ac yn ystod ei chyfnod yn gweithio yno cafodd gynnig swydd i weithio gydag ASOS lle mae’n gweithio ar hyn o bryd fel dylunydd esgidiau. Fel rhan o’r swydd mae’n teithio dramor ac mae wedi gosod sail gadarn iddi hi ei hun yn y diwydiant.

Mae’r cyn-fyfyriwr hynod ddawnus wedi cael nifer o brofiadau cyffrous gan gynnwys cyfarfod â Jimmy Choo mewn seremoni wobrwyo lle cyflwynwyd cymeradwyaeth iddi; dyluniodd esgid ar gyfer y Tywysog George, a welwyd gan y Tywysog William am y tro cyntaf yn yr Ŵyl Greadigrwydd yn Tsieina, lle’r oedd gwaith Beth yn cael ei ddangos. Mae eu hesgidiau hefyd wedi cael eu dangos yn y Degree Show ac Wythnos Ffasiwn Llundain.

Yn ogystal â’i swydd bob dydd mae Beth wedi dechrau busnes bach o’r enw Blackcurrant Pop. Er bod Beth ar hyn o bryd yn byw yn Llundain efo’i chariad Scott Edwards, mae’n hiraethu i ddod yn ôl i Ogledd Cymru i gael rhagor o le ac efallai agor stiwdio ei hun. Mae’n byw ac yn anadlu creadigrwydd ond mae cael cyn lleied o le ac amser yn heriol.

yn ôl