Fe wnaeth myfyrwyr Cyfryngau Creadigol Coleg Cambria gyrraedd y tri olaf mewn cystadleuaeth ffilmiau byr gwrth-dybaco a gwrth-ysmygu. Cynhaliwyd y gystadleuaeth gan Cut Films gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth am beryglon ysmygu ymhlith pobl ifanc 11-25 oed.

Derbyniodd Gwobrau Cenedlaethol Cut Film 2017 dros 300 o fideos o fewn y categorïau oedran gwahanol. Ar gyfer y gystadleuaeth, roedd angen creu fideo gwrth-ysmygu i berswadio pobl ifanc i beidio ag ysmygu.

Y tîm o’r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol yng Ngholeg Cambria oedd Nathan Knifton, Liam Williams, Xena Bush ac Ieuan Tarran. Roedd y pedwar wedi gweithio’n galed i ennill lle yn y tri uchaf yn y categori 19-21 oed am eu ffilm fer ‘Make The Right Choice’.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn sinema Curzon yn Soho, Llundain gan Cut Films a Roy Castle Foundation,  lle cafodd y myfyrwyr y fraint o gael sesiwn Holi ac Ateb gydag awdur Eastenders i gael blas ar y diwydiant.

Dywedodd James Smith, Tiwtor Cyfryngau Cambria:

“Rydw i’n falch iawn o’r gwaith caled y mae’r myfyrwyr wedi’i roi i’r gystadleuaeth hon. Mae dros 300 o ymgeision ac mae cael eu henwebu ac ennill tlws yn llwyddiant enfawr a haeddiannol.”

yn ôl