Bu myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo yn gwerthu cynnyrch cartref ym marchnad yr Wyddgrug, wrth ddysgu a meithrin sgiliau sy’n rhan o fenter o’i math.

Mae’r farchnad stryd yn un o’r mwyaf o’i math yng Ngogledd Cymru, ac mae hi’n cael ei chynnal ar ddydd Mercher ac ar ddydd Sadwrn trwy gydol y flwyddyn. Mae’r dysgwyr yn mynd bob dydd Mercher gyda chasgliad o fara a chacennau wedi’u pobi yng ngheginau’r coleg sydd wedi cael sgôr o 5 gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Mae mynd i’r farchnad bob wythnos yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr arddangos eu gwaith, a dysgu am bob agwedd o gynhyrchu bwyd. Mae’r agweddau hyn yn amrywio o werthu cynnyrch gan ddefnyddio sgiliau fel gwasanaethau i gwsmeriaid.

Mae Jessica Brackenbury yn dod o Res-y-cae, Sir y Fflint ac mae hi’n un o fyfyrwyr Coginio Proffesiynol Lefel 1 y coleg. Mae hi wedi gweithio ar stondin y farchnad; dywedodd:

“Mae stondin y farchnad wedi fy helpu i feithrin fy hyder a sgiliau cyfathrebu â phobl. Mae hi’n gyfle gwych i gyfathrebu â chwsmeriaid ac mae’n brofiad gwahanol o fod yn gweithio yn y bwyty. Trwy werthu bara a chacennau, rydw i wedi dysgu rhagor am gynnyrch a chynhwysion lleol.”

Dywedodd Andy Woods, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Cambria:

“Mae stondin y farchnad yn gyfle gwych i’r coleg ddod i adnabod y gymuned leol; mae’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr arddangos eu doniau a chynnig y cyfle i breswylwyr lleol brynu cynnyrch ffres o safon am bris fforddiadwy.”

“Mae’r datblygiadau hyn yn helpu diogelu dyfodol yr economi leol, a sicrhau bod y sector lletygarwch yn parhau i dyfu yng ngogledd ddwyrain Cymru.”

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo ar ein safleoedd Glannau Dyfrdwy neu Iâl, ewch i www.cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 007.

yn ôl