Dewch i’n gweld ni yn ein Digwyddiadau Agored Mis Mawrth gallwch:

 • Ddarganfod beth sydd ar gael
 • Archwilio ein cyfleusterau o’r radd flaenaf
 • Siarad â’n tiwtoriaid arbenigol
 • Cael atebion i’ch holl gwestiynau
 • Cyfarfod â’n myfyrwyr presennol
 • Gwneud cais am gwrs sy’n dechrau ym mis Medi 2020 

 • Ffurflen Cyn-gofrestru Digwyddiadau Agored mis


  Rydym yn casglu'r wybodaeth hon fel y gallwn gadarnhau presenoldeb yn ein digwyddiadau agored. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch at y diben hwn, i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau perthnasol eraill, ac i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol arall.

  Os na fyddwch yn gwneud cais nac yn cofrestru yng Ngholeg Cambria, bydd y wybodaeth hon yn cael ei dileu ddiwedd y flwyddyn academaidd, ac os nad ydych am dderbyn gwybodaeth gennym, defnyddiwch y ddolen dad-danysgrifio yn yr e-bost.

  Diolch i chi am rag-gofrestru eich presenoldeb, rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu.
 • Os ydych chi wedi dewis 'arall' o'r rhestr uchod, rhowch fanylion yma.