Mae ein Digwyddiadau Agored Mis Mawrth yn rhoi cyfle arall i chi gyfarfod â’n tiwtoriaid arbenigol, cael gwybodaeth am ein cyrsiau i gyd a gweld ein safleoedd anhygoel a’n cyfleusterau diweddaraf.

Bydd cyfle i chi hefyd i gyfarfod â chyflogwyr lleol yn ein Parthau Prentisiaethau yng Nglannau Dyfrdwy a Ffordd y Bers. Bydd y cyflogwyr a thîm Cambria ar gyfer Busnes wrth law i drafod prentisiaethau.

Dydd Mercher 6 Mawrth 5pm – 7pm

Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy

Dydd Sadwrn 9 Mawrth 10am-12pm

Llysfasi

Dydd Mercher 13 Mawrth 5pm – 7pm

Iâl a Ffordd y Bers

Dydd Sadwrn 16 Mawrth 10am – 12pm

Llaneurgain

Cliciwch yma i gofrestru’ch presenoldeb

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael eich croesawu i Goleg Cambria cyn bo hir. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am Ddigwyddiad Agored, ffoniwch ni ar 0300 30 30 007 neu anfonwch e-bost at ymholiadau@cambria.ac.uk