• Mae’r stori y tu ôl i un o raglenni gwych y byd am natur a bywyd gwyllt yn dod i Goleg Cambria

Blue Planet II: Cynhelir cyflwyniad i’r wyddoniaeth y tu ôl i gyfres y BBC yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy yfory (dydd Mercher) o 6pm.

Bydd yr Athro Mark Brandon a’r Dr Philip Sexton yn arwain darlith gyhoeddus yn esbonio gwaith y gyfres arobryn, a gyflwynwyd gan Syr David Attenborough ac a gynhyrchwyd gan y Brifysgol Agored.

Gwerthodd pob tocyn ar gyfer y sgwrs o fewn pythefnos, ond bydd cefnogwyr y rhaglen yn gallu ei gweld trwy ffrydio byw.

Treuliodd yr Athro Brandon a Dr Sexton flynyddoedd yn gweithio ar gefnforoedd ledled y byd, gan gynnwys Antarctica, yr Iwerydd a’r Arctig.

Yn fwyaf diweddar, roeddent yn aelodau o dîm academaidd y Brifysgol Agored a oedd yn gweithio ar Blue Planet II.

Gan ddefnyddio’r datblygiadau diweddaraf ym maes gwyddor môr a thechnolegau arloesol, daeth y rhaglen â’r gwylwyr wyneb yn wyneb â phynciau diddorol a phwerus o gefnforoedd y Ddaear.

Dywedodd yr Athro Brandon: “Mae Phil a minnau’n edrych ymlaen yn fawr at y drafodaeth hon. Roedd yn brofiad gwych cael siarad â thîm Blue Planet II am ein canfyddiadau yn ystod y cynhyrchu, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael rhannu hyn gyda’r gynulleidfa a’n dilynwyr ar-lein.

“Byddwn yn edrych ar gylchrediad y môr, yr ecosystem, a’r anifeiliaid anhygoel sy’n byw yno. Mae’r moroedd yn hollbwysig i hinsawdd ein planed, ac mae pethau y gallwn ni i gyd eu gwneud i leihau effaith pobl arnynt.”

Dywedodd Louise Casella, cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru: “Mae’r Brifysgol Agored yn dathlu ei 50 mlwyddiant eleni. Fel rhan o’r dathliadau, rydym yn dangos ein gwaith trwy gyfres o ddigwyddiadau deniadol ledled Cymru, gan gynnwys chwe Sgwrs Agored fawr.

“Rydyn ni eisiau cyflwyno rhai pynciau diddorol sy’n deillio o ymchwil academaidd y Brifysgol Agored i gynulleidfa ehangach yng Nghymru a rhannu rhywfaint o’r cefndir i’n cyd-gynyrchyddion mwy cyfarwydd gyda’r BBC”.

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Cambria, ei bod hi’n anrhydedd i’r coleg gogledd ddwyrain Cymru gael cynnal un o’r digwyddiadau y mae disgwyl mawr amdano.

Dywedodd:”Rydyn ni wrth ein bodd bod y Brifysgol Agored yn cynnal digwyddiad Sgwrs Agored gyffrous yn ein Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy i nodi dechrau eu dathliadau 50fed pen-blwydd.

“Bydd yn gyfle unigryw i’r cyhoedd a’n staff a’n myfyrwyr gyfarfod a chael clywed gan yr ymchwilwyr anhygoel hyn.”

Cefnogir y gyfres o ddarlithoedd ‘Sgyrsiau Agored’ y Brifysgol Agored yng Nghymru gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) fel rhan o brosiect Cenhadaeth Ddinesig y Brifysgol.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am y gyfres Sgyrsiau Agored ar gael ar www.open.ac.uk/wales/cy/digwyddiadau a thrwy ddilyn @OUCymru ar Twitter.

Dilynwch @colegcambria neu ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria.

yn ôl