• Mae’r dysgwyr cyntaf i raddio o bartneriaeth arloesol rhwng Coleg Cambria a chawr dur rhyngwladol yn cael eu dathlu mewn cyflwyniad gwobrwyo.

Mae’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru a Tata Steel wedi ymuno â’i gilydd i ddarparu rhaglen Brentisiaeth NVQ Sylfaen mewn Gweithgynhyrchu.

Mae tri deg un aelod o’r garfan gychwynnol wedi cwblhau’r Diploma NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Gweithgynhyrchu yn llwyddiannus, ac maen nhw wedi derbyn eu tystysgrifau yng ngweithrediad y cwmni cynhyrchu dur yn Sir y Fflint.

Mae’r grŵp yn cynnwys gweithwyr newydd a phresennol yng nghyfleuster cynhyrchu lliw Tata Steel yn Shotton.

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda’r coleg am ddwy flynedd bellach a dydyn ni heb wneud unrhyw beth fel hyn o’r blaen, felly mae’n rhywbeth newydd i’n safle yn Shotton,” meddai Paul Roberts, Hwyluswr Hyfforddi yn Tata Steel yn Shotton. 

“Mae wedi cymryd 18 mis i gwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus ac rydw i wrth fy modd yn gweld y dysgwyr yn cael eu cydnabod am eu gwaith caled.

“Rydyn ni bellach yn symud i gam nesaf y gwaith dysgu academaidd ac mae bron 50 o bobl yn y tîm gweithgynhyrchu wedi dangos diddordeb mewn cyflawni cymwysterau NVQ Lefel 3 a Lefel 4, felly mae ein partneriaeth yn tyfu’n gryfach trwy’r amser.”

Peter Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Peirianneg yn y Gwaith yn Cambria, a gyflwynodd y tystysgrifau. 

Ymunodd yr aseswyr NVQ, Richard Turner, Carol Noble, Kris Jones a Graham Randles ag ef.

Dywedodd Mr Jones: “Mae’r cymhwyster wedi cefnogi gofyniad Tata Steel i sicrhau bod pob aelod o staff yn cael yr hyfforddiant a’r cymwyseddau priodol i weithio’n effeithlon, yn effeithiol ac yn ddiogel yn eu swyddi.

“Mae gwaith Tata Steel yn Shotton yn wirioneddol wedi datblygu cymwysterau cymhwysedd, ac mae aelodau eraill o’r tîm wedi cwblhau NVQ Lefel 3 mewn Prosesu Gweithrediadau Diwydiant, ac aelodau’r Adran Reoli wedi cwblhau rhaglenni Lefel 4 a Lefel 5.  

“Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cwblhau’r cwrs; rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd i ddatblygu ac addysgu’r gweithlu ymhellach yn y blynyddoedd i ddod.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk 

Ewch i https://www.tatasteeleurope.com i gael rhagor o wybodaeth am Tata Steel yn Ewrop. 

yn ôl