• MAE YSGOL FUSNES SYDD WEDI ENNILL GWOBRAU yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau brecwast rhithwir i helpu arweinwyr diwydiant i wynebu heriau Covid-19.

Mae Ysgol Fusnes Cambria – sy’n rhan o Goleg Cambria – yn cynnal chwe sesiwn gyda chwmnïau blaenllaw, gan gynnig arweiniad a chymorth yn rhad ac am ddim mewn ymateb i heriau Covid-19.

Roedd y sesiwn gyntaf yn cynnwys cyfraith cyflogaeth yn ystod y pandemig, gyda Claire Brook a Michael Redston o gwmni Aaron & Partners, sy’n gyfreithwyr yng Nghaer.

Cynhelir yr ail ddigwyddiad, ddydd Mercher 9 Rhagfyr, gyda’r gweithiwr iechyd meddwl a lles proffesiynol, Cheryl Parker.

Dywedodd y Rheolwr Datblygu Busnes Amanda Holmes – sydd yn gweithio yn Ysgol Fusnes Llaneurgain, gwerth £ 3.5m y coleg – y bydd y rhaglen yn dod â diwydiannau ynghyd bob yn ail fis i rannu arferion gorau a chyngor pan fydd eu hangen fwyaf arnynt.

“O ystyried yr amgylchiadau sy’n newid yn barhaus ym myd cyfraith cyflogaeth – yn enwedig ar hyn o bryd – roeddem yn credu y byddai cynnal sesiwn holi ac ateb rhithwir yn cynorthwyo ein busnesau a’n partneriaid lleol ac yn ein galluogi i ni ymgysylltu â’n gilydd yn rhithwir,” meddai.

“Yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn trafod llawer o bynciau ac yn croesawu cynrychiolwyr o sefydliadau blaenllaw, gan gynnig cyngor a rhannu arbenigedd.

“Mae’r sesiynau hyn yn rhad ac am ddim ac yn agored i gyflogwyr ledled y rhanbarth. Rydyn ni felly yn edrych ymlaen at groesawu cymaint â phosib i’r digwyddiad nesaf. Mae angen i ni ddod at ein gilydd yn fwy nag erioed ar hyn o bryd.”

Mae Cambria ar gyfer Busnes yn canolbwyntio ar gydweithredu a darparu prentisiaethau, cyrsiau byr, datblygiad proffesiynol, mynediad at gyllid a helpu i ddatblygu a gwella sgiliau gweithlu yfory.

Dywedodd y Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr, Gari Thomas: “Mae cael Aaron & Partners fel cydweithredwr allweddol yn y sesiynau yn galluogi’r coleg i rannu gwybodaeth arbenigol gan fusnes blaenllaw y sector.

“Mae Claire a’r tîm bob amser mor gefnogol i ddigwyddiadau fel hyn ac rydyn ni’n hynod ddiolchgar am eu mewnbwn a’u hamser.”

Dywedodd Claire: “Rwy’n falch iawn o gael darparu gweminarau cyfraith cyflogaeth yn rheolaidd ar gyfer cyflogwyr partner Coleg Cambria. Dw i’n edrych ymlaen at y digwyddiad nesaf ym mis Rhagfyr.”

I gofrestru ar gyfer y gweminar nesaf, ewch i: www.cambriaforbusiness.eventbrite.com

 

I gael rhagor o wybodaeth am Cambria ar gyfer Busnes, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk/business

yn ôl