Mae Amanda Ellis sy’n ddarlithydd yng Ngholeg Cambria wedi cyrraedd rownd derfynol categori Tiwtor Blodeuwriaeth y Flwyddyn yng Ngwobrau Diwydiant British Florist Association (BFA).

Roedd y coleg ar y rhestr fer ar gyfer Darparwr Hyfforddiant Blodeuwriaeth y Flwyddyn hefyd.

Mae Amanda’n gweithio ar safle Iâl yn Wrecsam, ac yn byw yn Ysbyty Ifan, Dyffryn Conwy. Dywedodd Amanda fod holl gymwysterau Blodweuwriaeth Cambria’n atgyfnerthu eu lle yn y gystadleuaeth. 

“Mae cael ein hadnabod fel sefydliad ac yn bersonol yn deimlad hyfryd, yn enwedig ar ôl yr heriau rydyn ni wedi eu hwynebu yn ystod y 18 mis diwethaf,” meddai Amanda, sydd wedi bod yn gweithio yn y coleg ers 25 mlynedd.

“Mae’r adran flodeuwriaeth wedi symud o Laneurgain i’r adeilad newydd yn Wrecsam, felly mae’n gyfle i ni ddechrau pennod newydd.

“Mae ein dosbarthiadau ni’n llawn ac mae rhagor o ddiddordeb a galw am bobl ddawnus i weithio yn y diwydiant; mae llawer o’r dulliau traddodiadol wedi cael eu colli er enghraifft defnyddio weiar a thâp felly dyma bethau rydyn ni’n canolbwyntio arnyn nhw. 

“Mae ein myfyrwyr yn cael amrywiaeth o brofiadau gyda ni gan gynnwys gweithio mewn digwyddiadau, priodasau, yn ogystal â’r ochr ymarferol yn y dosbarth, fel eu bod nhw’n barod ar gyfer eu gyrfaoedd ar ôl iddyn nhw gwblhau’r cwrs.

“Mae’n fraint bod sefydliad allanol fel BFA yn gweld hyn yn rhywbeth mor gadarnhaol – dwi wedi cyffroi’n lân!”

Dywedodd siaradwr ar ran BFA: “Llongyfarchiadau i’r enwebion a phob lwc i bob un ohonoch chi!”

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal 30 Hydref yn Jurry’s Inn, Hinckley, Swydd Gaerlŷr.

Ewch i’r wefan ganlynol i bleidleisio: 

www.britishfloristassociation.org/latest-industry-events/bfa-industry-awards-2021-2 

Am ragor o wybodaeth ar gyrsiau Lefel 2 a 3 City and Guilds mewn Bloeuwriaeth yn y Gwaith, a chyrsiau rhan amser sy’n cynnwys Gweithdai Blodau’r Nadolig, ewch i www.cambria.ac.uk.

yn ôl