• Mae staff caredig y coleg yn gwneud cannoedd o fagiau dillad gwaith ar gyfer gweithwyr y rheng flaen yn ystod y cyfnod clo

Mae Nichola Evans, Joanne Breeze a Rachel Harrison ymysg gweithwyr Coleg Cambria sy’n gweithgynhyrchu eitemau i gynorthwyo gweithwyr gofal ac ysbytai yn eu brwydr yn erbyn pandemig y Coronafeirws.

Mae’r tair wedi bod yn gwnïo bagiau dillad gwaith wrth hunan-ynysu, tra bod cydweithwyr o Lannau Dyfrdwy a Wrecsam yn parhau i gynhyrchu PPE hanfodol (Cyfarpar Diogelu Personol) gan ddefnyddio argraffwyr 3D a thechnoleg torri gyda laser. 

Ac mae tîm dysgu yn y gwaith y coleg wedi cyfrannu mwy na 300 o gynhyrchion ymolchi i gleifion yn ysbytai cymunedol yr Wyddgrug a Glannau Dyfrdwy a oedd yn brin ohonynt, gan nad yw teuluoedd yn gallu ymweld â nhw yn ystod y cyfnod hwn. 

Mae Nichola, lle mae ei mam Lorraine hefyd wedi bod yn cynorthwyo’r achos drwy wneud bagiau dillad gwaith – bag gyda llinyn tynnu sy’n cael ei ddefnyddio gan nyrsys a staff meddygol i roi eu dillad gwaith ar ddiwedd eu sifft  – yn dweud eu bod nhw eisiau helpu’r rhai ar y rheng flaen sy’n rhoi eu hunain mewn risg bob dydd i helpu eraill. 

“Dwi’n meddwl fy mod i wedi gwneud tua 50 neu fwy hyd yn hyn ac fe fydda’ i’n parhau i’w gwneud nhw cyn belled â fy mod gen i’r deunyddiau,” meddai. 

“Fe wnes i roi neges ar ein grŵp Facebook Neighbourhood Watch yn gofyn am ffabrig, gobennydd clustogau, hen obennydd gwely, rhuban ac unrhyw beth gallwn ei ddefnyddio, ac roedd yr ymateb yn wych. 

“Diolch i bawb a gyfrannodd, mae’n dangos ysbryd y gymuned yn cael ei arddangos ar draws y wlad.”

Dywedodd Nichola, arweinydd rhaglen Hyfforddiant Athrawon (TAR/PCE) o Fynydd Isa: “Mae gen i ffrind sy’n gweithio yn y fferyllfa yn Ysbyty Maelor Wrecsam ac mae hi wedi mynd â’r bagiau i staff. 

“Mae hi wedi bod yn gyfnod gwallgof gan fy mod i’n gweithio yn llawn amser i’r coleg, gwnïo’r bagiau yma ac addysgu fy mab gartref, sy’n 14 oed, ond mae’n braf cael gwneud rhywbeth i helpu.

“Ers hynny rydw i wedi rhannu’r cyflenwadau gyda phobl eraill yn lleol sydd hefyd yn gwneud bagiau, felly mae wedi bod yn ymdrech tîm go iawn, ac mae’r rhain yn bobl nad ydw i erioed wedi’u gweld o’r blaen.”

Ategodd Joanne, darlithydd Peirianneg yn addysgu mathemateg, roboteg, argraffu 3D a CAD, y geiriau hynny.

Dywedodd: “Dwi’n mwynhau gwnïo fel hobi ac rydw i wedi gwneud tua 50 o fagiau dillad gwaith hyd yn hyn. 

“Cafodd y rhan fwyaf o’r ffabrig a gafodd ei ddefnyddio ei gyfrannu gan fy nghymdogion ac rydw i wedi cyfrannu botymau ac eitemau eraill at grefftwyr amrywiol eraill yn fy ardal leol, sy’n rhan o’r grŵp Facebook sy’n cydlynu casgliad a dosraniad yr eitemau rydyn ni’n eu gwneud. Rydyn ni’n falch o allu helpu.” 

Ewch i www.cambria.ac.uk i ddysgu rhagor am Goleg Cambria ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am wneud cais ar gyfer cyrsiau’r hydref hwn. 

yn ôl