Mae’r coleg wedi bod yn gweithio gyda The Pudding Compartment yn y Fflint i wella sgiliau aelodau’r tîm trwy’r prosiect Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr (SEE).

Dywedodd Steve West, y Rheolwr Gyfarwyddwr, fod y cydweithredu wedi rhoi hwb i ysbryd y staff a rhoi hyder i unigolion symud ymlaen yn y cwmni.

Mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol i’r busnes – fel gyda phob sector oherwydd y pandemig Covid-19 – ond dywedodd Steve eu bod wedi addasu i gryfhau eu sefyllfa.

Cafodd Steve ei hun ei enwebu ar gyfer Gwobr Busnes Genedlaethol Busnesau Bach a Chanolig yn y categori Arwr Busnes. Yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf oherwydd Coronafeirws, cafodd ei ganmol am lansio’r ymgyrch ‘A Million Thanks’, menter gymdeithasol a fu’n dosbarthu cynhwysion i bobyddion cartref ledled y wlad, nad oeddent yn gallu eu cael oherwydd prynu panig a phrinder dechreuol cyflenwadau archfarchnadoedd.

Yn gyn-ddysgwr yng Ngholeg Cambria yng Nghei Connah – Coleg Glannau Dyfrdwy gynt – mae’n anrhydedd iddo gael ei ddewis ar gyfer y seremoni wobrwyo yn Arena Wembley y Gwanwyn nesaf

a diolchodd i’r coleg am ei gymorth yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Dywedodd Steve, “Cefais fy enwebu gan y coleg am y wobr, felly mae’n destun balchder enfawr i mi ac rwy’n ddiolchgar iawn iddyn nhw.

“Mae gen i gysylltiad â Glannau Dyfrdwy, sy’n mynd yn ôl bron 30 mlynedd ac i’r cyfnod pan oeddwn i’n fyfyriwr yno. Felly, mae gweithio mewn partneriaeth â nhw i helpu datblygu sgiliau fy nhîm wedi bod yn wych.

“O ganlyniad i hynny, rydyn ni wedi cyflogi nifer o staff parhaol, wedi croesawu prentisiaid a chynnig lleoliadau profiad gwaith, a gyda’n gilydd mae’r berthynas wedi datblygu. Mae wedi bod yn rhagorol ”

Ar ôl dechrau ei daith academaidd ar gwrs HNC Peirianneg Fecanyddol, dechreuodd Steve weithio yn sector pobi 13 blynedd yn ôl.

Mae bellach yn cyflogi hyd at 25 o bobl ac mae’n bwriadu lansio cangen newydd o’r cwmni – 

The Creative Bake Company – yn y dyfodol agos, gan gyflenwi cacennau, cwcis a danteithion melys i gleientiaid cenedlaethol mewn nifer o sectorau amrywiol newydd, yn enwedig manwerthwyr annibynnol a siopau coffi, yn ychwanegol at eu cwsmeriaid rheolaidd ym maes twristiaeth a theithio.

“Rydyn ni’n gwneud popeth yn fewnol gan ddefnyddio cynnyrch lleol.  Mae’n broses sy’n gofyn am gryn fedrusrwydd ac mae hynny’n bwysig i mi,” dywedodd Steve.

“Fel llawer o fusnesau eraill, mi wnaethon ni addasu ac arallgyfeirio eleni i gadw pethau i fynd; mae wedi bod yn anodd i bawb, ond dwi wedi llwyddo i gadw’r staff i gyd ac mi fyddwn ni’n symud ymlaen gyda’n gilydd.”

Dywedodd Yvonne Evans, Asesydd Gweithgynhyrchu Bwyd yng Ngholeg Cambria, bod y berthynas gyda The Pudding Compartment yn enghraifft o’u cysylltiadau ag enwau blaenllaw mewn diwydiant.

Dywedodd, “Roedden ni wrth ein boddau yn cael enwebu Steve ar gyfer y wobr Arwr Busnes, oherwydd ei ymdrechion anhygoel gyda’r gymuned yn ystod y cyfyngiadau symud, ac rydyn ni wrth ein boddau gweld ei fod wedi cyrraedd y rhestr fer derfynol hefyd.

“Rydyn ni’n dod ag addysg a nifer o sectorau ynghyd trwy’r rhaglen SEE, gan ddarparu cyfleoedd i staff ddatblygu eu sgiliau a gweithio tuag at eu dilyniant gyrfa yn y dyfodol.

“Mae ein partneriaeth hir gyda Steve a The Pudding Compartment yn enghraifft o hynny, 

ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd am flynyddoedd lawer i ddod.”

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect SEE yng Ngholeg Cambria, ewch i’n gwefan:

https://www.cambria.ac.uk/business/see-funding/Ewch i: www.thepuddingcompartment.co.uk/  i gael rhagor o wybodaeth am The Pudding Compartment.

 

Dywedodd Steve West, y Rheolwr Gyfarwyddwr, fod y cydweithredu wedi rhoi hwb i ysbryd y staff a rhoi hyder i unigolion symud ymlaen yn y cwmni.

 

Mae hi wedi bod yn flwyddyn heriol i’r busnes – fel gyda phob sector oherwydd y pandemig Covid-19 – ond dywedodd Steve eu bod wedi addasu i gryfhau eu sefyllfa.

 

Cafodd Steve ei hun ei enwebu ar gyfer Gwobr Busnes Genedlaethol Busnesau Bach a Chanolig yn y categori Arwr Busnes. Yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf oherwydd Coronafeirws, cafodd ei ganmol am lansio’r ymgyrch ‘A Million Thanks’, menter gymdeithasol a fu’n dosbarthu cynhwysion i bobyddion cartref ledled y wlad, nad oeddent yn gallu eu cael oherwydd prynu panig a phrinder dechreuol cyflenwadau archfarchnadoedd.

 

Yn gyn-ddysgwr yng Ngholeg Cambria yng Nghei Connah – Coleg Glannau Dyfrdwy gynt – mae’n anrhydedd iddo gael ei ddewis ar gyfer y seremoni wobrwyo yn Arena Wembley y Gwanwyn nesaf

a diolchodd i’r coleg am ei gymorth yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

 

Dywedodd Steve, “Cefais fy enwebu gan y coleg am y wobr, felly mae’n destun balchder enfawr i mi ac rwy’n ddiolchgar iawn iddyn nhw.

 

“Mae gen i gysylltiad â Glannau Dyfrdwy, sy’n mynd yn ôl bron 30 mlynedd ac i’r cyfnod pan oeddwn i’n fyfyriwr yno. Felly, mae gweithio mewn partneriaeth â nhw i helpu datblygu sgiliau fy nhîm wedi bod yn wych.

 

“O ganlyniad i hynny, rydyn ni wedi cyflogi nifer o staff parhaol, wedi croesawu prentisiaid a chynnig lleoliadau profiad gwaith, a gyda’n gilydd mae’r berthynas wedi datblygu. Mae wedi bod yn rhagorol ”

 

Ar ôl dechrau ei daith academaidd ar gwrs HNC Peirianneg Fecanyddol, dechreuodd Steve weithio yn sector pobi 13 blynedd yn ôl.

 

Mae bellach yn cyflogi hyd at 25 o bobl ac mae’n bwriadu lansio cangen newydd o’r cwmni – 

The Creative Bake Company – yn y dyfodol agos, gan gyflenwi cacennau, cwcis a danteithion melys i gleientiaid cenedlaethol mewn nifer o sectorau amrywiol newydd, yn enwedig manwerthwyr annibynnol a siopau coffi, yn ychwanegol at eu cwsmeriaid rheolaidd ym maes twristiaeth a theithio.

 

“Rydyn ni’n gwneud popeth yn fewnol gan ddefnyddio cynnyrch lleol.  Mae’n broses sy’n gofyn am gryn fedrusrwydd ac mae hynny’n bwysig i mi,” dywedodd Steve.

 

“Fel llawer o fusnesau eraill, mi wnaethon ni addasu ac arallgyfeirio eleni i gadw pethau i fynd; mae wedi bod yn anodd i bawb, ond dwi wedi llwyddo i gadw’r staff i gyd ac mi fyddwn ni’n symud ymlaen gyda’n gilydd.”

 

Dywedodd Yvonne Evans, Asesydd Gweithgynhyrchu Bwyd yng Ngholeg Cambria, bod y berthynas gyda The Pudding Compartment yn enghraifft o’u cysylltiadau ag enwau blaenllaw mewn diwydiant.

 

Dywedodd, “Roedden ni wrth ein boddau yn cael enwebu Steve ar gyfer y wobr Arwr Busnes, oherwydd ei ymdrechion anhygoel gyda’r gymuned yn ystod y cyfyngiadau symud, ac rydyn ni wrth ein boddau gweld ei fod wedi cyrraedd y rhestr fer derfynol hefyd.

 

“Rydyn ni’n dod ag addysg a nifer o sectorau ynghyd trwy’r rhaglen SEE, gan ddarparu cyfleoedd i staff ddatblygu eu sgiliau a gweithio tuag at eu dilyniant gyrfa yn y dyfodol.

 

“Mae ein partneriaeth hir gyda Steve a The Pudding Compartment yn enghraifft o hynny, 

ac rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd am flynyddoedd lawer i ddod.”

 

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect SEE yng Ngholeg Cambria, ewch i’n gwefan:

https://www.cambria.ac.uk/business/see-funding/Ewch i: www.thepuddingcompartment.co.uk/  i gael rhagor o wybodaeth am The Pudding Compartment.

yn ôl