• Mae myfyrwyr twymgalon wedi codi miloedd o bunnoedd ar gyfer Apêl Pabi’r Lleng Brydeinig Frenhinol

Bu dwsinau o ddysgwyr sy’n astudio cwrs Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yng Ngholeg Cambria, yn treulio wythnos yn casglu arian ac yn gwerthu pabïau ar safle Glannau Dyfrdwy, yn ogystal â mewn siopau ac archfarchnadoedd yng Nghei Connah a Queensferry. 

Yr Apêl Pabi yw ymgyrch codi arian mwyaf y Lleng Brydeinig Frenhinol ar gyfer y gymuned Lluoedd Arfog.  

Mae Suzanne Barnes, Dirprwy Gyfarwyddwr ar gyfer Busnes, Gwasanaethau Cymorth Busnes, Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, yn falch iawn o’r hyn gyflawnodd y myfyrwyr gan gasglu dros na £3,000 ar gyfer yr achos da hwn.

“Fe ddewisodd y dysgwyr yr Apêl Pabi fel rhan o’u Her y Gymuned ac elfen codi arian eu cwrs Bagloriaeth Cymru,” meddai Ms Barnes.

“Mae casglu swm mor enfawr o arian yn dyst i’w hymrwymiad a’r oriau o waith maen nhw wedi’u rhoi i hyn.

“Mae’n elusen anhygoel a dwi’n gwybod eu bod nhw wrth eu bodd yn gallu rhoi swm mor fawr o arian i’r achos.”

Ychwanegodd Lynne Woodyatt, Rheolwr Codi Arian Cymunedol y Lleng Brydeinig Frenhinol i Gymru: “Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i fyfyrwyr Coleg Cambria am eu hymdrechion i godi’r swm anhygoel hwn o arian ar gyfer yr Apêl Pabi. 

“Mae pob rhodd y gwnaethon ni ei derbyn yn gwneud gwahaniaeth mawr, o blant personél sy’n gwasanaethu, i’r cyn-filwyr hynaf a phawb arall rhyngddyn nhw, mae’r Lleng yn barod i gynorthwyo’r gymuned Lluoedd Arfog.”

Mae’r cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yn Cambria yn cynnig ystod o fodiwlau a rhyngweithio gyda sefydliadau, gan gynnwys yr Heddlu, Gwasanaethau Tân ac Achub, y Fyddin a’r Llynges.

“Mae’r profiad a’r cymorth rydyn ni wedi’i gael gan y Gwasanaethau hyn wedi bod yn anhygoel ac mae’n rhoi cip go iawn i’r myfyrwyr ar y gyrfaoedd sydd ar gael iddyn nhw”, ychwanegodd Ms Barnes.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Apêl Pabi, ewch i www.britishlegion.org.uk

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria.

yn ôl