• Mae myfyrwyr talentog wedi gorchfygu heriau pandemig y Coronafeirws i gyflawni canlyniadau Safon uwch o’r radd flaenaf

Fe wnaeth dysgwyr o Ganolfan Chweched Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria sydd werth £14 miliwn, addasu i ddosbarthiadau ar-lein a chwricwlwm cyfunol i wella a dilyn eu gyrfaoedd dewisol.

Ymysg y rhai hynny oedd Nathan Hall o Dreffynnon, Myfyriwr Chweched Glannau Dyfrdwy y Flwyddyn, a gafodd raddau A* mewn Busnes, y Gyfraith a Ffrangeg, a gradd A ym Magloriaeth Cymru. 

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Treffynnon, mae ar fin dechrau prentisiaeth gradd yn Llundain gyda’r practis cyfraith blaenllaw Ashurst LLP. 

“Dwi wrth fy modd gyda’r canlyniadau ac wedi dod o hyd i le i fyw yn Fulham felly mae popeth yn dod yn eu blaenau,” meddai.

 “Dwi’n edrych ymlaen at gael dechrau ac i gael bywyd yn y ddinas, a dwi’n diolch i Cambria am eu holl gymorth dros y ddwy flynedd ddiwethaf.” 

Ategodd Thalia Humble, 18 o’r Wyddgrug y geiriau hynny ac mae’n dathlu graddau A* yn y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru.

Ei bwriad yw astudio’r Gyfraith yn y brifysgol a dywedodd: “Mae’r pandemig wedi bod yn anodd, ond roedd y coleg yn hynod o gefnogol ac wedi addasu’n gyflym iawn, a wnaeth pethau’n haws i’r myfyrwyr.

“Fy mwriad i ydi bod yn fargyfreithiwr rhyw ddydd ac mae fy nghyfnod i yn Cambria yn sicr wedi gosod y sylfeini ar gyfer hynny – dwi wedi gwirioni gyda fy nghanlyniadau.”

Mae rhai eraill a lwyddodd eleni yn cynnwys Tea Bullock, a gyflawnodd tri A ac yn bwriadu astudio Deintyddiaeth; Jacob Evans, o Rhyl, a fydd yn dechrau prentisiaeth gradd yn JP Morgan yn Llundain, a Lydia Jones, sy’n ymuno â’r rhaglen prentisiaeth gradd Heddlu Gogledd Cymru. 

Hefyd mae Kirsty Roberts, sydd â’i phryd ar yrfa mewn Darlunio ar ôl cael A* mewn Celf, graddau A mewn Saesneg a Bagloriaeth Cymru, a B yn y Cyfryngau.

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Cei Connah, bydd yn gadael tref Sir y Fflint yn yr wythnosau nesaf i astudio yn yr enwog Central St Martin’s – Prifysgol y Celfyddydau Llundain.

“Dwi wrth fy modd fy mod i’n mynd i Lundain i astudio, mae’n gam mawr ond dwi’n hapus gyda fy nghanlyniadau a diolch i Cambria ac i’r holl staff am eu cymorth,” meddai’r unigolyn 18 oed. 

Fe wnaeth Miriam Riddell, Pennaeth Chweched Glannau Dyfrdwy a Phennaeth Cynorthwyol Astudiaethau Academaidd, longyfarch y myfyrwyr a dymuno’n dda iddynt ar gyfer y dyfodol.

“Rydyn ni mor falch ohonyn nhw i gyd, mae eu gallu i ymdopi dros yr 18 mis diwethaf a dangos agwedd mor benderfynol yn glod iddyn nhw ac i staff yma yn Cambria – da iawn bawb.”

Ewch i www.cambria.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am bynciau Safon Uwch a’r ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Nghanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy.  

yn ôl