Mae myfyrwyr Coleg Cambria yn y safle gorau ar gyfer gyrfaoedd yn y diwydiant cerbydau modur ar ôl i’r coleg roi 150 o geir rali ar brawf

Cafodd safle Glannau Dyfrdwy Cambria ei ddewis unwaith eto fel lleoliad archwilio swyddogol ar gyfer cymal Rali GB Cymru o Bencampwriaeth Rali’r Byd FIA. Croesawyd 100 o gerbydau rhyngwladol a 77 o gerbydau cenedlaethol a oedd yn cymryd rhan yn y rali, a enillwyd gan y pencampwr pum gwaith, Sebastian Ogier ddydd Sul.

Cafodd y prentisiaid Gwasanaethu ac Atgyweirio Cerbydau gyfle unigryw i hyfforddi a gweithio fel archwilwyr dan arweiniad Federation International de l’Automobile (FIA) a’r Gymdeithas Rasio Moduron (MSA).

Yn eu mysg, roedd Karl Andrews, archwilydd ar gyfer MSA, sy’n asesydd dysgu yn y gwaith yng Ngholeg Cambria. Mae Karl wedi bod yn archwilydd yn ystod y ddau dymor diwethaf gyda thimau rasio Ferrari a Red Bull yn Silverstone, gan archwilio’n drylwyr ceir y gyrwyr gorau, fel Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen a Max Verstappen.

Dywedodd Marshall Clayton, Dirprwy Gyfarwyddwr Cerbydau a Pheirianneg y coleg, mai Gweithdai Cynnal a Chadw Cerbydau’r coleg yw’r gorau yn y wlad, a diolchodd i’r MSA am gynnig cyfle i fyfyrwyr fynd yn agos at y cerbydau a gweld lefel uchel y cystadlu a datblygiadau mewn technoleg rasio ceir.

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi cael ein dewis unwaith eto fel prif leoliad archwilio ar gyfer Rali GB Cymru, ac roedd yn brofiad anhygoel, fel bob amser,” dywedodd Mr Clayton.

“Roedd y ceir yma gyda ni ddydd Mercher a dydd Iau, lle gawson nhw eu gwirio i weld a oedden nhw’n cydymffurfio â rheoliadau FIA, sy’n cynnwys sicrhau bod y gerbocsys, echeli, a thyrbos wedi’u calibradu a’u selio, a bod unrhyw beth arall y efallai y byddan nhw’n eu defnyddio yn ddiogel i ddefnyddio ar y ffordd ac yn gyfreithlon, o’r helmedi i’r dillad a’r olwynion llywio.

“Yna dewiswyd nifer o gerbydau a enillodd eu dosbarth cystadlu i ddod yn ôl i’r coleg ddydd Sul ar ôl i’r digwyddiad ddod i ben, i’w tynnu’n ddarnau a’u harchwilio er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gydymffurfio â chymeradwyaeth FIA ar gyfer rasio, fel yr oedden nhw pan wnaethon nhw adael ein gweithdai.”

“Roedd yn ymdrech fawr gan bawb a oedd yn cymryd rhan, ond yn y pen draw, roedd yn gyfle penigamp i’n myfyrwyr gael cymryd rhan mewn rhywbeth mor arbennig â Rali GB Cymru.”
Dywedodd hefyd: “Ni chewch weld y safon o arbenigedd fel hyn mewn unrhyw goleg arall.

“Fel Ymgynghorydd Technegol i City & Guilds, rydw i’n mynd i lawer o golegau yn y DU a thramor. Rydw i’n credu nad oes neb yn dod yn agos at Goleg Cambria o ran y safon. Mae gennym ni’r cyfleusterau gorau yn y DU ar gyfer hyfforddi prentisiaid cerbydau modur, ‘does dim amheuaeth am hynny.”

Wrth i’r coleg gyhoeddi ei garfan o 20 o gystadleuwyr ar gyfer cystadleuaeth WorldSkills UK yn Birmingham yn ddiweddarach yn y mis, sy’n cynnwys nifer o gynrychiolwyr o gyrsiau Mecanyddol a Pheirianneg, dywedodd prif weithredwr y coleg, David Jones bod canolbwyntio ar bartneriaethau â’r diwydiant yn hanfodol ar gyfer cynorthwyo myfyrwyr yn eu gyrfaoedd dewisol.

“Mae Rali GB Cymru yn enghraifft o Goleg Cambria yn gweithio ochr yn ochr â sefydliad sy’n arwain y byd i roi cipolwg i brentisiaid ar sut i weithredu ar y lefel uchaf un ymysg y gorau,” dywedodd Mr Jones.

“Rydyn ni’n falch o fod wedi cael croesawu’r gweithrediadau archwilio ar gyfer rownd y DU o Bencampwriaethau Rali’r Byd, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gyfnerthu’r bartneriaeth honno yn y blynyddoedd nesaf.”

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau a phrentisiaethau Cerbydau Modur a Pheirianneg Coleg Cambria, ewch i’r wefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl