• Mae myfyrwyr Coleg Cambria yn cael cynnig lleoedd mewn prifysgolion rhyngwladol elît

Yn ogystal â Rhydychen, Caergrawnt a sefydliadau’r Grŵp Russell, mae dysgwyr o’r coleg yng ngogledd ddwyrain Cymru yn chwilio dramor am addysg uwch. 

Ymysg y rhain mae Oliver Barton, sydd wedi sicrhau lle i astudio Cemeg ym Mhrifysgol Dalhousie Nova Scotia, Canada.

Mae’r bachgen 19 oed, o Marford, yn astudio Cemeg Safon Uwch ar hyn o bryd ac mae wedi cwblhau ei gymwysterau Safon Uwch mewn Mathemateg a Llenyddiaeth Saesneg eisoes, yn ogystal â chymwysterau UG mewn Ffrangeg a Bagloriaeth Cymru. 

Mae’r pandemig Coronafeirws byd-eang wedi arwain at bryderon ynglŷn â theithio a chanlyniadau arholiadau’r haf, ond mae’n hyderus y bydd yn symud i Ogledd America yn nhymor yr hydref. 

“Rydw i hefyd wedi gwneud ceisiadau ar gyfer prifysgolion yn y Deyrnas Unedig ac wedi cael cynigion ganddynt, ond ar ôl ymweld â Nova Scotia yn flaenorol byddai’n wych byw ac astudio yno,” meddai Oliver, sydd wedi’i leoli ar safle Iâl y coleg yn Wrecsam.

“Mae gen i ffrindiau yn yr ardal honno a aeth i edrych ar y brifysgol, a oedd wedi creu argraff aruthrol. 

“Mae Dalhousie yn un o’r 12 prifysgol gorau yng Nghanada ar gyfer Cemeg, felly mae’n fraint i gael cynnig lle yno.” 

Dywedodd Oliver, cyn-ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Darland yn yr Orsedd, hefyd: “Mae’n bell o adref ond mae fy nheulu’n gefnogol ac yn falch ohonof i. 

“Mae’r staff a’r darlithwyr yng Ngholeg Cambria Iâl wedi bod yn gefnogol hefyd ac wedi rhoi llawer o gyngor i mi, ac rydw i’n hynod o ddiolchgar – mae’n gyfle gwych.” 

Mae gan y coleg bedwar dysgwr sydd wedi cael cynigion gan Brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt, a bydd llawer mwy yn ymuno â sefydliadau Grŵp Russell gan gynnwys Loughborough, Coleg Prifysgol Llundain (UCL), Lerpwl a Chaerwysg.

Dywedodd Gareth Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Gyffredinol yn Iâl, bod llwyddiant y myfyrwyr o ennill y lleoedd hyn yn deyrnged i ddiwylliant ac ethos y coleg.  

“Addysgu a chynorthwyo ein dysgwyr yw ein prif flaenoriaeth wrth gwrs, ond mae cynyddu eu dyheadau yr un mor bwysig,” meddai. 

“Mae Oliver yn enghraifft o sut y gallwch chi wneud unrhyw beth os ydych chi’n gwneud yr ymdrech, yn gweithio’n galed ac yn mynd amdani, ac rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi gallu ei helpu ar hyd y daith. 

“Rŵan, yn fwy nag erioed, gallwn ni ddangos, trwy uno gyda gweledigaeth glir hirdymor, y gallwch chi gyflawni eich llwybr tuag at eich gyrfa ddewisol gyda Choleg Cambria.”

Dywedodd hefyd: “Rydyn ni’n dymuno’r gorau i’n myfyrwyr ac yn eu llongyfarch am y cynigion hyn – maen nhw’n glod i’r coleg ac rydyn ni’n falch iawn ohonyn nhw.” 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Safon uwch a’r ystod eang o gymwysterau a chyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk 

yn ôl