Mae Jacob Evans, o’r Rhyl, wedi sicrhau prentisiaeth gradd gydag arweinydd byd mewn gwasanaethau ariannol JP Morgan.

Mae’r unigolyn 17 oed, cyn-ddisgybl Ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy, wedi cyflawni graddau A* mewn Economeg a’r Gyfraith, gradd A mewn Bagloriaeth Cymru a gradd B mewn Gwleidyddiaeth yng Nghanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy.

Mae wedi gwirioni y bydd yn byw ac yn gweithio yn ardal Glanfa Ganeri’r ddinas cyn bo hir- mae Jacob yn un o 20 o ymgeiswyr a gafodd eu dewis i weithio yma – ac mae’n edrych ymlaen am y lleoliad gwaith pedair blynedd, sy’n rhan o radd ehangach mewn Cyllid Cymhwysol sydd wedi’i hachredu gan Brifysgol Caerwysg.

“Dwi mor falch gyda fy nghanlyniadau a hoffwn i ddiolch i bawb yn Chweched Glannau Dyfrdwy am eu help a’u cymorth, yn enwedig fy nhiwtoriaid Economeg Mari a Nanette.

“Roedd dysgu yn ystod Covid yn her ond cafodd astudiaethau eu symud ar-lein yn sydyn, ac roedden nhw wrth law i’n helpu a’n hysbrydoli ni.

“Eu harweiniad nhw wnaeth fy arwain at ddilyn gyrfa yn y sector cyllid felly dwi’n ddiolchgar am byth am hynny a dwi methu aros i ddechrau.”

Mae JP Morgan yn cynnig datrysiadau ariannol i gorfforaethau, llywodraethau a sefydliadau pwysicaf y byd mewn mwy na 100 o wledydd. Mae hefyd yn arweinydd mewn dyngarwch, gan gyhoeddi ei gynlluniau i ddefnyddio $1.75 biliwn mewn cyfalaf ledled y byd erbyn 2023.

Recriwtiodd y sefydliad tua 70 o brentisiaid y flwyddyn ledled ei raglenni prentisiaeth yn Bournemouth, Glasgow a Llundain ond maent wedi cynyddu hynny eleni i fwy na 120 oherwydd llwyddiant a galw cynyddol.

“Fe fydda i’n gweithio’n llawn amser ynghyd â fy astudiaethau a fy nghymwysterau proffesiynol,” meddai Jacob, cyn Llywodraethwr Myfyrwyr ac aelod o’r Pwyllgor Cyllid yn Cambria. 

“Bydd yn waith trwm ac yn wahanol iawn i fy mywyd i yng Ngogledd Cymru ond yn gyfle anhygoel a dwi’n edrych ymlaen yn fawr.

“Ar ôl amser caled iawn i bawb yn y cyfnod clo a hunan ynysu, mae cael edrych ymlaen at y dyfodol a chymryd y cam nesaf tuag at fy ngyrfa yn gyffrous iawn – dwi’n mynd i fwynhau pob eiliad.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i’r wefan www.cambria.ac.uk a dilynwch @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

yn ôl