• Mae myfyriwr sy’n bêl-droediwr penigamp yn hedfan i’r Unol Daleithiau yr wythnos hon i ddechrau ysgoloriaeth bêl-droed.

Bydd cyn-fyfyriwr Coleg Cambria, Ricardo Chinea ochr arall i’r Iwerydd pan fydd yn cael canlyniadau ei gyrsiau Safon Uwch mewn Daearyddiaeth a Busnes.

Mae’r llanc 18 oed, sydd â chymhwyster Safon Uwch mewn Sbaeneg hefyd, yn aelod o dîm buddugoliaethus dan 18 oed Nomads Cei Connah a’r garfan dan 19 oed a arweiniodd Uwch Gynghrair Gogledd Cymru JD cyn canslo’r tymor oherwydd pandemig y Coronafeirws.

Mae bellach yn edrych ymlaen at fynd i Brifysgol Concord, West Virginia i dreulio pedair blynedd yn cwblhau ysgoloriaeth fawreddog bêl-droed ac astudio gradd mewn Daearyddiaeth. 

“Dwi’n edrych ymlaen at fynd draw yno rŵan a bod yn rhan o’r rhaglen, a dwi’n falch mod i’n gallu teithio ac astudio yn yr Unol Daleithiau ar ôl popeth sydd wedi digwydd eleni,” dywedodd Ricardo, cyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Lymm.

“Bydd yn gymysgedd o amser yn yr ystafell ddosbarth ac ar y cae chwarae – yn debyg iawn i ysgoloriaethau Nomads gyda Cambria – a dwi’n edrych ymlaen at wella fel chwaraewr a myfyriwr.”

Gyda’i etifeddiaeth Sbaeneg – rhoddodd Ricardo wersi yn yr iaith i blant, a’i dad yn dod o’r wlad – mae’n gobeithio gallu chwarae’n broffesiynol yn y dyfodol.

Yn gefnogwr brwd o Real Madrid, byddai wrth ei fodd yn dangos ei ddawn fel ymosodwr ar y cyfandir ond am y tro mae’n canolbwyntio ar ei antur yn America.

“Mae cydbwyso’r elfen chwaraeon a’r elfen academaidd yn rhywbeth wnes i fwynhau yng Ngholeg Cambria, felly dwi’n siŵr na fydd hynny’n broblem,” dywedodd Ricardo, o Helsby ger Caer. 

“Hoffwn i ddiolch i’r coleg am eu cymorth ac i Academi Nomads, ac roedd yn wych bod yn rhan ohoni.” 

Dymunodd Miriam Riddell, Pennaeth Cynorthwyol a Phennaeth Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy, bob llwyddiant i Ricardo yn y dyfodol.

“Dyma gyfle anhygoel ac rydw i’n siŵr y bydd yn mynd ymlaen i bethau gwych,” dywedodd.

“Llongyfarchiadau gan bawb yn Cambria, a phob lwc at y dyfodol.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk 

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener