• Mae myfyriwr Coleg Cambria wedi dangos ei awch wrth ennill cystadleuaeth dylunio cerflun ar gyfer pen-blwydd cwmni dur arloesol yn 125 oed

Mae Luka Mitchell wedi creu gosodiad celf ar gyfer cwmni Tata Steel sydd wedi’i leoli yng Nglannau Dyfrdwy. Bydd y gosodiad celf yn sefyll yn falch yng ngerddi ei safle yn Shotton yn dilyn seremoni dadorchuddio ym mis Medi. 

 

Tasg y cystadleuwyr oedd adlewyrchu ysbryd y busnes, ei le yn y gymuned a’i ddatblygiad yn rhyngwladol dros y ganrif ddiwethaf a rhagor. 

 

Ar hyn o bryd mae Luka yn astudio Lefel A mewn Mathemateg, Ffiseg a Dylunio Cynnyrch yng Nghanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy. Roedd Luka wrth ei fodd ei fod wedi ennill y wobr am £1000, ac mae’n teimlo braint y bydd ei weledigaeth yn dod yn rhan o ddyfodol y safle. 

 

Mae Vicky Barwis, Is-bennaeth Dysgu yn y Gwaith ac Ymgysylltu â Chyflogwyr yng Ngholeg Cambria yn llongyfarch Luka am ddod yn fuddugol yn erbyn cymaint o ddysgwyr ifanc dawnus eraill.

 

Ychwanegodd hi: “Mae gennym berthynas gadarn gyda Tata Steel ers tro ac rydyn ni wedi dotio gweld un o’n myfyrwyr ni’n creu cysyniad mor syfrdanol. 

 

“Roedd y dyluniad yn taro’r brîff a gwnaeth Luka siarad yn angerddol, roedd hi’n amlwg y byddai gweld ei gerflun yn ennill y gystadleuaeth yn golygu llawer iawn iddo. 

 

“Mae’r cerflun yn dangos ysbryd Tata Steel a’i rôl hollbwysig yng nghymuned Gogledd Cymru dros y 125 mlynedd ddiwethaf – da iawn ti Luka.”

 

Gwnaeth tîm Gwneuthuro a Weldio Glannau Dyfrdwy ddod â’r cysyniad yn fyw gan ddefnyddio cynnyrch dur gan Tata Steel i gynhyrchu’r cerflun. 

 

Dywedodd Bill Duckworth sef Rheolwr Safle Shotton Tata Steel, bod y gosodiad “nodweddiadol a hudolus” hwn yn dangos gwir ysbryd y cwmni a’i effaith diwylliannol ac economeg ar Sir y Fflint a’r ardal ehangach dros y cenedlaethau diwethaf.

 

Ychwanegodd: “Roedd hi’n bwysig iawn i ni ddathlu’r rôl y mae’r cwmni wedi’i chwarae yn y gymuned dros y 125 mlynedd ddiwethaf, a’i rôl yn y dyfodol hefyd. Roedd hi’n bwysig i ni ddod â hyn yn fyw trwy weledigaeth a dawn y rhai sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal hefyd. 

 

Er mwyn gweld y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Goleg Cambria ewch i www.cambria.ac.uk 

 

Ewch i’r wefan: www.tatasteeleurope.com i weld rhagor gan Tata Steel.

yn ôl