Mae Jonathon Dawes o’r Rhyl wedi ennill graddau A* mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Economeg, Addysg Gorfforol a Bagloriaeth Cymru yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy. 

 

Bydd Jonathon sy’n 18 oed yn mynd ymlaen i astudio Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg yn King’s College yn Llundain. 

 

“Dwi ar ben fy nigon fy mod i wedi llwyddo i gael 4A* ar gyfer Lefel A,” meddai Jonathon. 

 

“Dyma wireddu fy mreuddwyd, a fyddwn i ddim wedi gallu wedi llwyddo i gyflawni hyn heb yr holl gefnogaeth anhygoel gan Goleg Cambria a fy nhiwtoriaid pwnc a oedd bob amser yn rhoi gymaint o gefnogaeth i mi.

 

“Dwi wedi mwynhau fy amser yn Chweched Glannau Dyfrdwy o’r dechrau i’r diwedd! Mae’r gefnogaeth academaidd ac allgyrsiol barhaus gan yr holl staff ac athrawon pwnc dros y ddwy flynedd diwethaf wedi bod yn anhygoel a buaswn i’n argymell unrhyw un sy’n dymuno llwyddo’n academaidd i fynd i astudio yng Ngholeg Cambria.”

 

Dywedodd: “Bydda i’n mynd i King’s College yn Llundain ym mis Medi i astudio Gwleidyddiaeth, Athroniaeth ac Economeg. Mae King’s College Llundain yn Brifysgol sy’n arwain yn y byd a bydd cael y cyfle i astudio yno yn agor drysau i gymaint o gyfleoedd cyffrous – dwi methu aros.”

 

Yn gynharach yn y flwyddyn, roedd Jonathon – sy’n gyn-fyfyriwr yn Ysgol Uwchradd y Rhyl – ymhlith grŵp o saith o bobl a benodwyd ar gyfer Cyngor LTA (Lawn Tennis Association).

 

Mae Jonathon yn Llywydd Myfyrwyr sy’n ymadael yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy, ac yn gyn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Cafodd ei ganmol i’r cymylau am ei waith a’i frogarwch cyn ac yn ystod pandemig Covid-19 hefyd.

 

Cafodd ei enwi’n fodel rôl gadarnhaol yng Ngwobrau Amrywiaeth Cenedlaethol 2020, daeth yn brif hyfforddwr yng Nghlwb Tenis y Rhyl. Hefyd enillodd wobr Hyfforddwr Chwaraeon y Flwyddyn Sir Ddinbych yn ogystal ag ennill Gwobr Ieuenctid Dinasyddion Prydain hefyd.

 

Mae Jonathon yn Llysgennad Platinwm Chwaraeon Cymru, a gwnaeth drefnu sesiynau tenis cynhwysol ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a hyd yn oed wedi cynnal wythnos Sgiliau Tenis yn Ysgol Uwchradd y Rhyl, a oedd yn rhoi cyfleoedd i fwy na 1,000 o blant i gymryd rhan. 

 

“Mae tenis wedi bod yn rhan fawr yn fy mywyd ers sawl blwyddyn, fy mhrif nod ydi hybu mwy o bobl o bob oedran a chefndir i gymryd rhan, i ddatblygu eu ffitrwydd a mwynhau tenis,” meddai Jonathon.

 

“Dwi wedi ymrwymo i fod yn fodel rôl ac yn llais cadarn ar gyfer bobl ifanc ac mi fydda i’n parhau i frwydro am hawliau eraill, o fewn chwaraeon a gwleidyddiaeth, ond hefyd i bob person ifanc yng Nghymru a thu hwnt.”

 

I weld yr amrywiaeth eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i: 

www.cambria.ac.uk

yn ôl