Ac mae’r ethos hwnnw wedi arwain at berfformiadau arweiniol yn rowndiau terfynol llawn bri WorldSkills UK.

Mae’r sefydliad yng ngogledd ddwyrain Cymru wedi creu rhaglen potensial uwch sy’n adnabod ac yn annog dysgwyr sydd wedi dangos addewid a’r gallu i gyflawni pethau gwych yn y maes o’u dewis.

Ymysg y rheiny sy’n meithrin cyfeiriad meddwl cadarnhaol ymysg y myfyrwyr mae Ruth Payton, darlithydd Therapi Harddwch ac anogwr gyfer y rhaglen ar safle Glannau Dyfrdwy’r coleg.

Yn flaenorol yn hyfforddwr perfformiad ar gyfer WorldSkills UK, mae Ruth yn dilyn taith y dysgwyr o lefel ranbarthol i lefel genedlaethol, ac ar y llwyfan fyd-eang. 

Mynychodd gystadleuaeth ddiwethaf WorldSkills yn Kazan, Rwsia, a dywed y gall carfan 25 aelod o Cambria fod yn gystadleuwyr teilwng o ystyried perfformiadau blaenorol.

“Fe wnes i sylwi bod gwir agwedd benderfynol gan ein myfyrwyr yn rowndiau terfynol y Deyrnas Unedig, sy’n efallai wedi’i chysylltu â’r heriau y maen nhw – a phob un ohonom ni – wedi eu hwynebu yn ystod pandemig Covid-19,” meddai.

“Rydyn ni’n gweld math newydd o gystadleuydd, mwy gwydn a phenderfynol na fydd unrhyw beth yn mynd yn eu rhwystro nhw.

“Dyma’r ffordd o feddwl rydyn ni’n ceisio ei chreu yn y coleg trwy ail-greu’r amgylchedd y bydd y myfyrwyr yn ei wynebu yn WorldSkills. Rydyn ni wedi cynnal gweithgareddau dwys ac yn eu paratoi nhw yn feddyliol, oherwydd os ydych chi’n llwyddiannus yn rowndiau terfynol y Deyrnas Unedig ac yn ennill medal, byddan nhw’n cael eu gwahodd i fod yn rhan o garfan y DU a dechrau ar raglen hyfforddiant ddwys yn barod at Shanghai 2022.”

Mae Ruth yn dweud bod y rheiny sydd wedi achub ar y cyfle i gymryd rhan yn y rhaglen potensial uwch yn gallu delio â’r awyrgylch cynhyrfus yn Kazan.

“Roedd y dysgwyr yn gallu datrys problemau a ffynnu yn yr amgylchedd hwnnw dan lawer o bwysau,” ychwanegodd.

“Ond dydi hynny ddim am y gystadleuaeth yn unig, rydyn ni’n hybu rhagoriaeth ym mhob maes y coleg, yn academaidd ac yn alwedigaethol. 

“Mae’n bwysig meithrin eu potensial a helpu myfyrwyr i ddangos eu gallu; rydyn ni’n rhoi llwyfan iddyn nhw wireddu eu potensial a bod yn bopeth y gallan nhw fod, beth bynnag fo’u cefndir, beth bynnag fo’r pwnc.”

Mae Coleg Cambria yn cynnal naw rownd derfynol WorldSkills UK ar ei safleoedd Ffordd y Bers ac Iâl yn Wrecsam, ac yng Nglannau Dyfrdwy yr wythnos hon (15-19 Tachwedd).

Bydd Ruth yn bresennol ac wedi cadarnhau bod un o bump o gynrychiolwyr y coleg wedi ei enwi’r Addysgwr ar gyfer Canolfan Rhagoriaeth WorldSkills UK, a fydd yn gweld mwy na 40,000 o bobl ifanc a phrentisiaid – o holl grwpiau economaidd-gymdeithasol ledled y Deyrnas Unedig – gyda sgiliau o’r flaenaf.

Am y rhestr lawn o amseroedd a lleoliadau rowndiau terfynol WorldSkills UK yng Ngholeg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk/events/worldskills-uk-finals/

yn ôl